Vacature bestuurslid inhouse
Vacature bestuurslid inhouse
15 oktober 2020 
1 min. leestijd

Vacature bestuurslid inhouse

Het verenigingsbestuur van de KSF is namens de leden primair verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van de KSF. Wegens het vertrek van een van de inhouse bestuursleden is er een vacature voor een nieuw inhouse bestuurslid.

We zitten vol ambitie voor de herpositionering van klantenservice en de groei van de vereniging. Daarom zijn we op zoek naar een enthousiaste bestuurder met een duidelijke visie op de toekomst van klantcontact en op de toekomst van de vereniging. Iemand die een bijdrage levert aan de groei van de vereniging om van betekenis te zijn voor de hele branche.

Het profiel:

  • Kandidaat namens de ledengroep inhouse
  • Sterke affiniteit met de huidige ontwikkelingen op het gebied van klantenservice, de KSF en minstens één van haar speerpunten: innovatie, kennisplatform, inzicht in de branche en opinieleiderschap
  • Leidinggevende positie in de eigen onderneming of organisatie waar je in dienst bent
  • Bestuurlijke ervaring en daadkracht
  • Een neutrale houding ten aanzien van de individuele lidorganisaties
  • In staat zijn om het verenigingsbelang centraal te stellen en bruggen te bouwen tussen verschillende denkrichtingen.

Het bestuur van de KSF vergadert jaarlijks ongeveer 12 keer, maandelijkse bestuursvergaderingen en een of twee maal per jaar een bestuursdag. In de regel zijn de vergaderingen op het kantoor van de KSF, maar als het kan of noodzakelijk is wordt er online vergaderd. Per jaar zijn er twee Algemene Ledenvergaderingen, een jaarcongres en een aantal evenementen waar je vanuit je functie bij bent betrokken. In tijdsbesteding moet je denken aan maximaal 100 uur op jaarbasis (inclusief voorbereiding).

Als je je wilt kandideren voor deze bestuursfunctie, vragen wij je voor 1 november 2020 je interesse kenbaar te maken en een korte motivatie te mailen naar het bureau van de KSF: info@klantenservicefederatie.nl.

De sectoren overheid, energie en financiële dienstverlening zijn al vertegenwoordigd in het bestuur. Voor een goede afspiegeling van het ledenbestand vragen we leden werkzaam buiten deze drie sectoren te reageren.

Een kennismakingsgesprek met bureau en bestuur volgt korte tijd na de sollicitatie. Het bestuur kiest op basis van de kennismakingsgesprekken de meest geschikte kandidaat.

Een maand voor de ALV half december wordt de kandidaat door het bestuur voorgedragen aan de leden. Leden hebben de gelegenheid te stemmen voor de kandidaat: digitaal vanaf een week voor de ALV en live tijdens de ALV. Bij een meerderheid van stemmen wordt de kandidaat benoemd.

Bekijk op de website wie de huidige bestuursleden zijn.

Met vragen kun je bellen naar Geeske te Gussinklo op 06 39014761.

Over de schrijver

Samen de kwaliteit van klantenservice verbeteren binnen de klantcontactbranche.

Als branchevereniging zijn wij dé expert op het gebied van klantinteractie in Nederland en werken wij continu aan de kwaliteit van klantcontact. Leden kunnen deelnemen aan onze grote congressen en aan tientallen expertsessies per jaar om kennis te halen en te brengen. Je vindt bij ons in de KSF Ledenomgeving benchmarkcijfers en kennis over het verbeteren en optimaliseren van klantcontact. Relevante kennis en cases van de KSF en van onze leden. In politiek Den Haag en bij onze stakeholders maken we ons hard voor de positie van ons vakgebied. En we werken aan kwaliteitsborging door middel van branchecertificaten voor medewerkers en coaches en we beheren het ISO-certificaat 18295 voor contactcenters.
Reactie plaatsen