Klantenservice Federatie branchevereniging voor klantcontact

Klantenservice Federatie

Branchevereniging voor klantcontact

Video Aspect Ratio: 4:1

Klantenservice Federatie

Branchevereniging voor klantcontact

Klantbeleving en klantenservice zijn dé relevante en onderscheidende succesfactoren voor organisaties.

Daarom zet de Klantenservice Federatie (KSF) zich er voor in dat organisaties nu en in de toekomst voldoende ruimte hebben om hoogwaardig, kwalitatief klantcontact te kunnen organiseren, waarmee zij waarde voor klant, medewerker en organisatie toevoegen.

De KSF lobbyt voor wetten en regels die rekening houden met de belangen van sector en vak, zet zich samen met leden in voor een goed imago en betere positie van klantcontact binnen organisaties en in de maatschappij, stimuleert kennisdeling binnen het KSF-netwerk, doet (mee aan) onderzoek, is opinieleider op het gebied van klantcontact en beheert de ISO 18295 standaard voor klantcontactcenters. Ga snel naar:

Ruim 200 organisaties aangesloten

logo-leden-home

Organisaties met een intern contactcenter, facilitaire contactcenters en leveranciers aan de branche.

Waarom zou je bij de branchevereniging aansluiten?