Persbericht | Handreiking KSF aan onderhandelaars CAO Facilitaire Contactcenters
Persbericht | Handreiking KSF aan onderhandelaars CAO Facilitaire Contactcenters
17 oktober 2022 
1 min. leestijd

Persbericht | Handreiking KSF aan onderhandelaars CAO Facilitaire Contactcenters

Doorn, 17 oktober 2022 – De Klantenservice Federatie (KSF), de brancheorganisatie voor klantcontact en klantenservice, vindt dat de hele klantcontactketen verantwoordelijkheid moet nemen voor een goede, verantwoorde CAO voor facilitaire contactcenters. “Een behoorlijk en duurzaam arbeidsvoorwaardenpakket binnen facilitaire contactcenters kan en mag niet enkel het vraagstuk voor de onderhandelende partijen zijn”, zegt Roel Masselink, directeur van de KSF. Ook de opdrachtgevers van facilitaire contactcenters dienen hun verantwoordelijkheid te nemen, zegt de organisatie, die naast zogenaamde inhouse contactcenters ook facilitaire contactcenters en leveranciers vertegenwoordigt. Met haar stellingname hoopt de KSF CAO-partijen een handreiking te doen en bij te dragen aan een spoedig CAO-akkoord.

De federatie, die zelf niet aan de CAO-tafel zit, begrijpt goed dat er zowel vanuit werkgevers- als werknemerszijde grote dilemma’s op de onderhandelingstafel liggen. Dat neemt volgens de brancheorganisatie echter niet weg dat het hoog tijd is voor resultaat. Naast de handreiking die de KSF doet, maant zij de onderhandelende partijen in een brief dan ook aan voort te maken. “Nog meer tijd nemen is in deze tijd van grote onzekerheid en een toenemende druk op klantcontact en op de klantcontactmedewerker in niemands belang”, aldus Roel Masselink.

In de brief aan de onderhandelaars geeft de KSF, die de hele keten in de klantcontactsector vertegenwoordigt, aan dat zij zich sterk zal maken dat er vanuit de gehele keten een bijdrage wordt geleverd aan een duurzame, verantwoorde verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de facilitaire contactcenters. Goed werkgeverschap bij facilitaire contactcenters gaat wat de KSF betreft hand in hand met verantwoord opdrachtgeverschap elders in de keten. De federatie denkt daarbij bijvoorbeeld aan het gezamenlijk met de werkgevers- en werknemersorganisaties opstellen van een code voor verantwoordelijk marktgedrag. Zij wijst daarbij op de 7 servicebeloftes die niet alleen door de leden van de KSF zijn vastgesteld, maar ook voor hen een leidraad zijn. Servicebelofte 4 verplicht tot respectvolle omgang met medewerkers en goed werkgeverschap. In servicebelofte 5 worden de uitgangspunten voor samenwerking in de keten en goed opdrachtgeverschap vastgelegd. Maar ook in de andere servicebeloften zijn aanknopingspunten te vinden voor de oproep en handreiking van de KSF.

Download de brief aan de CAO-onderhandelaars

Over de schrijver

Samen de kwaliteit van klantenservice verbeteren binnen de klantcontactbranche.

Als branchevereniging zijn wij dé expert op het gebied van klantinteractie in Nederland en werken wij continu aan de kwaliteit van klantcontact. Leden kunnen deelnemen aan onze grote congressen en aan tientallen expertsessies per jaar om kennis te halen en te brengen. Je vindt bij ons in de KSF Ledenomgeving benchmarkcijfers en kennis over het verbeteren en optimaliseren van klantcontact. Relevante kennis en cases van de KSF en van onze leden.In politiek Den Haag en bij onze stakeholders maken we ons hard voor de positie van ons vakgebied. En we werken aan kwaliteitsborging door middel van branchecertificaten voor medewerkers en coaches en we beheren het ISO-certificaat 18295 voor contactcenters.