Code Verantwoordelijk Markgedrag in Klantcontact Brainstorm
Samen op weg naar verantwoord marktgedrag
22 maart 2023 
0 min. leestijd

Samen op weg naar verantwoord marktgedrag

Op 22 maart kwamen op initiatief van KSF vertegenwoordigers van verschillende inhouse klantcontactcenters, facilitaire contactcenters en uitzendorganisaties bij elkaar om te brainstormen over hoe goed werkgeverschap bij facilitaire contactcenters hand in hand te laten gaan met goed opdrachtgeverschap elders in de keten.

Aanleiding

Het initiatief vloeit voort uit de handreiking die KSF het afgelopen najaar deed aan de onderhandelende partijen bij de CAO Facilitaire Contactcenters. In die handreiking gaf KSF aan zich sterk te zullen maken dat er vanuit de gehele keten een bijdrage wordt geleverd aan een duurzame, verantwoorde verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers bij facilitaire contactcenters.

Common ground

De discussie over ‘verantwoord marktgedrag’ in de keten wordt al jaren gevoerd, maar het is – zo zei één van de deelnemers – nu voor het eerst dat de keten het gesprek met elkaar en niet over elkaar voert. Vanuit verschillende praktijkdillema's werd gekeken naar mogelijke hobbels en belangen. Heel voorzichtig kwamen ook al wat ideeën voor mogelijke oplossingsrichtingen aan de orde.

Belangrijke ‘common ground’ werd snel gevonden in het denken over de toegevoegde waarde die vanuit klantcontact wordt geleverd en daarmee ook de constatering dat het vanuit kwaliteitsperspectief geen verschil mag maken of het klantcontact inhouse of door een facilitair contactcenter wordt georganiseerd.

Vervolgsessie

In mei wordt er een vervolg georganiseerd. Wil je daar ook bij zijn? Neem dan contact op met KSF directeur Roel Masselink.

Over de schrijver

Samen de kwaliteit van klantenservice verbeteren binnen de klantcontactbranche.

Als branchevereniging zijn wij dé expert op het gebied van klantinteractie in Nederland en werken wij continu aan de kwaliteit van klantcontact. Leden kunnen deelnemen aan onze grote congressen en aan tientallen expertsessies per jaar om kennis te halen en te brengen. Je vindt bij ons in de KSF Ledenomgeving benchmarkcijfers en kennis over het verbeteren en optimaliseren van klantcontact. Relevante kennis en cases van de KSF en van onze leden.In politiek Den Haag en bij onze stakeholders maken we ons hard voor de positie van ons vakgebied. En we werken aan kwaliteitsborging door middel van branchecertificaten voor medewerkers en coaches en we beheren het ISO-certificaat 18295 voor contactcenters.
Reactie plaatsen