De KSF is blij dat er nu een nieuwe cao ligt.
COA facilitaire klantenservice
Actualiteiten
Klantenservice Federatie
Actualiteiten
11/24/2022
1 min
0

De KSF is blij dat er nu een nieuwe cao ligt.

11/24/2022
1 min
0

Akkoord over een cao Facilitaire Contactcenters

De cao Facilitaire Contactcenters is rond. Gisteren (23 november 2022) maakte de Werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenters (WFC) het akkoord dat zij met de vakbonden CNV Vakmensen en Qlix bereikte bekend. Vakbond FNV is nog in afwachting van de ledenpeiling en beraadt zich nog. De nieuwe cao loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

De Klantenservice Federatie is blij dat er nu een nieuwe cao ligt. 

“Met de nieuwe cao komt er niet alleen duidelijkheid voor de medewerkers, maar ook voor werkgevers in de sector”, zegt Roel Masselink, directeur van de Klantenservice Federatie. Eerder dit najaar deed de KSF, die naast inhouse klantcontactcenters ook facilitaire partijen en leveranciers vertegenwoordigt, een handreiking aan cao-partijen. In die handreiking gaf KSF aan zich sterk te zullen maken voor een bijdrage vanuit de gehele klantcontactketen aan een duurzame, verantwoorde verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de facilitaire contactcenters. Masselink: “We zijn blij dat de handreiking door cao-partijen op waarde is geschat en we gaan graag samen met hen en onze leden aan de slag met het opstellen en implementeren van een code voor verantwoordelijk marktgedrag.”

WFC trots op het bereikte cao-akkoord

Ook WFC-voorzitter Norbert van Liemt is trots op het bereikte cao-akkoord: “Een verhoging van 16% ten opzichte van 1 juli 2022, eindelijk een pensioenregeling en een verhoging van de thuiswerkvergoeding. Kortom afspraken die aansluiten bij de huidige tijd waarin wij werken en die recht doen aan de waardevolle bijdrage die onze collega’s binnen onze branche leveren.”.

Hier vind je het eindbod dat WFC deed aan de bonden.

Persbericht WFC

Het volledige persbericht van de WFC vind je hier.

Reacties
Categorieën