Naar een Code voor Verantwoordelijk Markgedrag: denk en doe je mee?
Code verantwoordelijk marktgedrag klantcontactbranche
Actualiteiten
Klantenservice Federatie
Actualiteiten
03/09/2023
0 min
0

Naar een Code voor Verantwoordelijk Markgedrag: denk en doe je mee?

03/09/2023
0 min
0

Code verantwoordelijke marktgedrag voor de klantcontactsector

Het komend kwartaal – wanneer servicebelofte 5 over verantwoordelijkheid nemen bij uitbesteding centraal staat – gaat KSF zich samen met verschillende partijen hard maken voor de totstandkoming van een code verantwoordelijke marktgedrag voor de klantcontactsector.

Meedenken

Wil jij met jouw organisatie (inhouse klantcontact, facilitair klantcontactcenter of uitzendorganisatie) meepraten of meedenken over zo’n code? Meld je dan bij KSF-directeur Roel Masselink. Nu meepraten en meedenken betekent natuurlijk niet dat jouw organisatie zich op voorhand verplicht de code te ondertekenen. Vanzelfsprekend hopen we natuurlijk wel dat jouw organisatie die code te zijner tijd ook als een van de eersten zal tekenen.

De gehele keten verantwoordelijk

Het initiatief voor een code voor verantwoordelijk marktgedrag is het uitvloeisel van de handreiking die KSF het afgelopen najaar deed aan de onderhandelende partijen bij de CAO Facilitaire Contactcenters. In die handreiking gaf KSF aan zich sterk te zullen maken dat er vanuit de gehele keten een bijdrage wordt geleverd aan een duurzame, verantwoorde verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in facilitaire contactcenters. KSF stelde daarbij dat goed werkgeverschap bij facilitaire contactcenters hand in hand gaat met verantwoord opdrachtgeverschap elders in de keten.

Reacties
Categorieën