Van dromen, naar beloftes, naar invulling.
Van dromen, naar beloftes, naar invulling.
17 februari 2022 
2 min. leestijd

Van dromen, naar beloftes, naar invulling.

De KSF zet in de komende twee jaar de servicebeloften in de spotlights. Alle activiteiten staan in het teken van de servicebeloften. Hoe we dat doen? Dat lees je hier.

Ieder kwartaal is iedere expertgroep met dezelfde servicebelofte aan het werk, ieder vanuit de eigen invalshoek. Zo geven we gezamenlijk inhoud en lading aan de servicebeloftes. Meer KSF-leden worden betrokken bij het creëren van content, het organiseren van expertsessies en andere activiteiten. Zo kunnen KSF-leden hun eigen input leveren en mede invulling geven aan de doelen van de vereniging op het gebied van kennisdeling en komen onze leden daarbij direct met elkaar in contact.

Ben je bekend met de 7 servicebeloftes? Het begon met dromen...

De dromen

De KSF, haar leden en een brede achterban hebben in 2020 uitgebreid nagedacht en gesproken over de waarde van klantcontact. Dat deden we met zeven panels met zeven thema’s die het vakgebied klantcontact raken. De panels hebben in kaart gebracht hoe de situatie op dat moment was en ze hebben vooral nagedacht en gedroomd over een nabije toekomst. In 2020 was nog lang niet iedereen trots op zijn werk in klantcontact en schreven media veelal negatief over het vak. De panels zien in hun dromen een toekomst waarin medewerkers trots vertellen over hun baan in de klantenservice.

Hieronder de dromen op een rij. Klik hier voor de toelichting op de dromen.

  • Toekomstdroom 1: De centrale positie van klantenservice als afdeling staat niet ter discussie 
  • Toekomstdroom 2: Klantenservice, de winnende strategie 
  • Toekomstdroom 3: Elk klantcontact heeft toegevoegde waarde voor zowel klant als organisatie 
  • Toekomstdroom 4: Excellente klantenservice werkt alleen samen. 
  • Toekomstdroom 5: Mens waar het moet, digitaal waar het kan 
  • Toekomstdroom 6: De klantcontactmedewerker heeft een volwaardige baan met een volwaardig salaris. Hij geniet dezelfde rechten en plichten als zijn collega’s op andere afdelingen. 
  • Toekomstdroom 7: ‘Mensen willen graag bij de klantenservice werken omdat zij dan waarde toevoegen aan het leven van anderen’  

De beloftes

De panels hebben hun zeven toekomstdromen uitgeschreven. Deze dromen zijn door de KSF vertaald naar zeven servicebeloften, want met alleen dromen bereiken we niets. De KSF-leden zijn in december 2020 akkoord gegaan met de servicebeloften en sinds 2021 gelden ze voor alle KSF-leden.

7 Servicebeloftes klantenservice

De invulling

Zoals aangegeven staat er vanaf kwartaal twee in 2022 staat er ieder kwartaal een servicebelofte centraal. Daarmee willen we bereiken dat er expertsessies over dit thema worden georganiseerd, onderzoeken worden gedaan, interviews worden afgenomen, discussiepanels aan het woord komen etc. 

Samen met onze leden en branchegenoten denken we na over wat we aan het eind van het kwartaal onderzocht willen hebben, welk geluid we hierover willen laten horen en wie we aan het woord laten. De output moet zowel op strategisch als tactisch niveau in behoeften voorzien.

KSF Café 

In februari zijn we gestart met het KSF Café waarin KSF-leden met elkaar en het bureau bijpraten over actuele thema’s in klantcontact. Zonder agenda, met directe vragen, snelle antwoorden en mogelijke ideeën voor kennissessies. Het KSF café is een periodiek terugkerend event, de actuele data vind je hier

Kick-off

Voor de start van ieder kwartaal organiseren we een kick-off. Een prikkelende bijeenkomst waarin deskundigen met elkaar in gesprek gaan over de desbetreffende servicebelofte. Tevens worden tijdens de kick-off de plannen voor het kwartaal en de activiteitenagenda besproken. 

Meld je aan voor de 1e kick-off

De uitvoering

Onze expertgroepen staan centraal in dit project. Zij delen hun kennis en kunde en zoeken de verdieping over het kwartaalthema vanuit hun perspectief en specialisme.

De expertgroepen staan onder leiding van een voorzitter. Ter ondersteuning van de voorzitter werven we nu meedenkende & meewerkende leden om samen te werken aan de organisatie van de expertsessies en producten. Door de taken te verdelen zorgen we ervoor dat iedereen in de groep zich kan buigen over een onderwerp en vorm die bij hem of haar past. 

Doe je mee?

Wil jij je, voor langere tijd of minimaal een kwartaal, aansluiten bij de kern van de expertgroep? Stuur dan een korte mail naar Dorien Exalto, eventmanager KSF, dan neemt zij vervolgens contact met jou op. dorien.exalto@klantenservicefederatie.nl

Klantenservice verbeteren binnen de klantcontactbranche, daar gaat het om.


Over de schrijver

Samen de kwaliteit van klantenservice verbeteren binnen de klantcontactbranche.

Als branchevereniging zijn wij dé expert op het gebied van klantinteractie in Nederland en werken wij continu aan de kwaliteit van klantcontact. Leden kunnen deelnemen aan onze grote congressen en aan tientallen expertsessies per jaar om kennis te halen en te brengen. Je vindt bij ons in de KSF Ledenomgeving benchmarkcijfers en kennis over het verbeteren en optimaliseren van klantcontact. Relevante kennis en cases van de KSF en van onze leden. In politiek Den Haag en bij onze stakeholders maken we ons hard voor de positie van ons vakgebied. En we werken aan kwaliteitsborging door middel van branchecertificaten voor medewerkers en coaches en we beheren het ISO-certificaat 18295 voor contactcenters.
Reactie plaatsen