KVK | Lid Klantenservice Federatie
KVK klantcontact verbeteren.png

KVK

Wij zijn aangesloten bij de KSF, omdat...

Goed klantcontact is een belangrijke succesfactor voor KVK. De ontwikkelingen gaan snel en de mogelijkheden worden steeds groter. Tegelijkertijd worden klanten kritischer en wordt er meer van ons verwacht. Weten wat de mogelijkheden zijn, wat er speelt en in contact zijn met ervaringsdeskundigen op het gebied van klantcontact vinden wij belangrijk. KSF helpt daarbij en dat is waarom wij lid zijn van KSF.

Over ons

KVK biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijke thema's op ondernemersgebied. Denk aan: starten, groeien, innoveren, internationaliseren maar ook verantwoord stoppen en overdracht. Onze wettelijke taken zijn gericht op het registreren, informeren en adviseren van ondernemers. KVK digitaliseert steeds verder en we maken daarmee onze producten en diensten toegankelijker voor ondernemers. Vanuit het Handelsregister voorzien we hen van relevante en actuele informatie en adviezen. Om sneller in te spelen op de wereld van de ondernemer, gaat KVK op een hogere versnelling werken. Meer agile, datagedreven, en digitaal. Het fundament in de organisatie is hiervoor de afgelopen jaren gelegd. KVK is een zelfstandig bestuursorgaan. We hebben een landelijke sturing, gekoppeld aan regionale binding met inhoudelijke inbreng van onze adviesraden.

Producten/ diensten

  • Registratie Handelsregister
  • Verstrekken informatie Handelsregister
  • Informatie
  • Advies

Contact

Website: Service & contact KVK

KVK klantenservice verbeteren