KSF kick-off
Video Aspect Ratio: 9:4

KSF kick-off! Q2 2023

kick-off ten behoeve van de 5e servicebelofte

Wij nemen verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in het geval van uitbesteden van diensten, leveranciers nemen alleen opdrachten aan als zij zich aan de beloften kunnen houden.

Naar aanleiding van de handreiking welke KSF heeft aangeboden aan de onderhandelaars bij de CAO- Facilitaire Contactcentra, wordt er nu binnen KSF gesproken over een Code voor Verantwoordelijk Marktgedrag voor de klantcontactsector.

Deze code helpt opdracht gevende partijen en opdrachtnemers op een verantwoorde wijze met elkaar om te gaan, zodat opdrachtgevers de juiste kwaliteit krijgen en opdrachtnemers de juiste prijs.

Tijdens deze online kick-off spreekt Roel Masselink, directeur Klantenservice Federatie, met Sjors de Visser (VodafoneZiggo), Geert van de Laar (voorzitter Code Verantwoordelijk Marktgedrag) en Dirk Berkers (RDW) en Jasper Klootwijk (Change CX). 
Naast de Code voor Verantwoordelijk Marktgedrag komt ook goed opdrachtgeverschap aan bod, wordt er gesproken over het uitbesteden van klantcontact en wat we kunnen leren van andere sectoren welke beschikken over een Code voor Verantwoordelijk Marktgedrag.

Programma

15:20 - 15:30 | Digitale inloop

15.30 - 16:30 | Inhoudelijke sessie

6 april 2023

15.30 - 16:30

klantcontact-event-locatie-1

Online

faciliteiten koetshuis

Alleen voor leden

Check of jullie lid zijn