Bernard Steenbergen kandidaat voor 2e termijn in het bestuur
Bernard Steenbergen kandidaat voor 2e termijn in het bestuur
04 mei 2023 
0 min. leestijd

Bernard Steenbergen kandidaat voor 2e termijn in het bestuur

De eerste zittingstermijn van Bernard Steenbergen, die in 2020 als bestuurslid namens ‘Inhouse, werd gekozen, loopt in juni van dit jaar af. Bernard is als bestuurslid herkiesbaar en heeft ook aangegeven zich met plezier en vol overtuiging herkiesbaar te willen stellen. Het bestuur is zeer blij dat Bernard zich voor een nieuwe periode aan het bestuur wil verbinden en draagt hem in juni graag bij de leden voor herbenoeming voor.

Niettemin stelt het bestuur, vanuit goed gebruik en transparantie, ook andere leden die menen aan het profiel te voldoen in de gelegenheid hun belangstelling voor deze bestuursfunctie kenbaar te maken. Dit kan door uiterlijk 21 mei 2023 een mail met een korte motivatie en CV te sturen naar vacature@klantenservicefederatie.nl. Met eventuele belangstellenden worden gesprekken gevoerd. Na 21 mei ontvangen zij over het tijdpad en de verdere procedure meer informatie.

Over de schrijver

Samen de kwaliteit van klantenservice verbeteren binnen de klantcontactbranche.

Als branchevereniging zijn wij dé expert op het gebied van klantinteractie in Nederland en werken wij continu aan de kwaliteit van klantcontact. Leden kunnen deelnemen aan onze grote congressen en aan tientallen expertsessies per jaar om kennis te halen en te brengen. Je vindt bij ons in de KSF Ledenomgeving benchmarkcijfers en kennis over het verbeteren en optimaliseren van klantcontact. Relevante kennis en cases van de KSF en van onze leden. In politiek Den Haag en bij onze stakeholders maken we ons hard voor de positie van ons vakgebied. En we werken aan kwaliteitsborging door middel van branchecertificaten voor medewerkers en coaches en we beheren het ISO-certificaat 18295 voor contactcenters.