Vier voordrachten voor het bestuur van KSF
Vier voordrachten voor het bestuur van KSF
24 mei 2024 
4 min. leestijd

Vier voordrachten voor het bestuur van KSF

Het KSF-bestuur heeft vandaag vol trots en overtuiging de leden voorgesteld om Jobke van den Berg (eX:plain), Nathalie Verdoolaege (Concentrix), Ellen Verheijen (Randstad) en Sander Kuijer (Kuijer Consultancy B.V.) te benoemen tot bestuurslid. Zij worden voorgedragen voor respectievelijk een zetel namens inhouse klantcontactcenters, facilitaire contactcenters, leveranciers en zzp’ers. De KSF-leden kunnen van 28 mei tot en met 11 juni 14.59u via e-voting over de voordrachten stemmen. De primaire contactpersonen ontvangen hiervoor op 28 mei een uitnodiging. De gekozen kandidaten worden tijdens de ALV van 12 juni geïnstalleerd als bestuurslid.

Na benoeming nemen de voorgedragen kandidaten de plaats in van Carola Wijkamp (inhouse), Sander Kuijer (facilitair), Arjanne Omlo (leverancier) en Edward Lind (zzp). In november komt de inhouse-zetel van Brigitte Arts vrij. Het bestuur doet op een later moment voor deze zetel een voordracht, waarna benoeming volgt per de najaars-ALV. Voor deze positie komt het bestuur graag in gesprek met directeuren klantcontact of senior managers klantcontact bij een inhouse klantcontcenter.

Over de voorgedragen kandidaten en hun motivatie:

Jobke van den Berg (directeur-bestuurder Stichting eX:plain)

Jobke van den BergJobke is een ervaren bestuurder. Naast een enorme dosis energie en een relevant netwerk, neemt Jobke belangrijke competenties en expertise mee op het gebied van borgen van vakmanschap. Van daaruit kan Jobke binnen het bestuursteam een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere doorontwikkeling van KSF, de sector en het vak. Uiteraard is gesproken over de huidige samenwerking tussen KSF en eX:plain. Het bestuur ziet hierin geen belemmering voor de voordracht. Er zijn heldere, transparante afspraken gemaakt en ook de statuten voorzien in dit soort situaties.

Jobke heeft zin om als bestuurslid voor KSF aan de slag te gaan. Zij motiveert haar kandidaatstelling als volgt: “Het vak lijkt onder druk te staan door allerlei technologische ontwikkelingen en personele tekorten terwijl we juist meer IN contact met elkaar zouden moeten treden tijdens welke klantreis of -belevenis dan ook. Dit komt samen in de ambities van KSF en is enorm relevant voor de nabije toekomst. Hier draag ik graag mijn steen aan bij!”

Nathalie Verdooleage (Chief Commercial Officer NL Region; Concentrix)

Nathalie VerdooleageNathalie over haar kandidaatstelling: Nathalie heeft de afgelopen 9,5 jaar vanuit verschillende rollen binnen Concentrix (voorheen: Webhelp) een gedegen kennis en expertise van en over de sector en het vak ontwikkeld. Nathalie is een verbinder die geïnteresseerd is in ieders perspectief en altijd op zoek is naar gezamenlijke doelstellingen en ambities. Haar professionaliteit, bevlogenheid en haar vermogen om te verbinden – ook tussen de verschillende geledingen – zijn belangrijke aspecten voor het bestuur van KSF.  

Nathalie over haar kandidaatstelling: “Als branche zitten wij in een uitdagende tijd. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt blijft de vraag om elke dag weer kwalitatief hoogwaardig klantcontact te leveren van essentieel belang voor organisaties. Het vraagt van ons dat wij aantrekkelijke omgevingen blijven creëren en zo een carrière in klantcontact boeiend houden. Ook zien we de razendsnelle ontwikkeling in technologie en de mogelijkheden die dit biedt om de CX te verbeteren.

Ik ben ervan overtuigd dat organisaties zoals Concentrix een waardevolle rol spelen in de doorontwikkeling van CX en een belangrijke bijdrage leveren aan stabiliteit, kwaliteit en flexibiliteit door het leveren van adviseurs en technologie. Ik besef me ook dat er nog meer gedaan kan worden aan deze beeldvorming en zou hier graag een actievere rol willen pakken.”

Ellen Verheijen (Directeur Customer Contact; Randstad)

Ellen VerheijenEllen brengt – naast haar persoonlijke en professionele kwaliteiten – een schat aan ervaring mee op het gebied van arbeidsmarkt- en arbeidsmarktvraagstukken. Zij is daarmee een belangrijke en waardevolle aanvulling voor het KSF-bestuursteam.

De motivatie van Ellen voor haar kandidaatstelling: “Niet alleen vanuit de duidelijke keuzes die we als oranisatie maken voor de klantcontactsector, maar ook vanuit persoonlijke interesse, denk ik dat een rol in het bestuur van een passende stap is. Waarbij ik de kennis en ervaring meebreng vanuit onze visie op de branche, de vele onderzoeken die wij doen in het kader van trends & ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en natuurlijk het dag-dagelijks contact wat ikzelf, maar ook mijn teams hebben met onze klanten en uitzendkrachten. Vanuit onze klanten heb ik zicht op ontwikkelingen en behoeften binnen zowel inhouse als facilitair en van groot tot klein. Daarnaast is goed werkgeverschap en goed geregeld werk een belangrijke drijfveer voor mij.

Sander Kuijer (DGA, Kuijer Consultancy)

Sander KuijerSander maakt sinds het voorjaar van 2022 deel uit van het bestuur en bekleedt daarin een zetel namens facilitaire partijen. Per 1 juni verlaat Sander Majorel om voor zichzelf te kunnen beginnen. Binnen het bestuur heeft Sander de afgelopen 2 jaar een belangrijke, constructieve verbindende rol gespeeld en het bestuur is dan ook blij dat de mogelijkheid zich voordoet Sander te kunnen voordragen in de vrijkomende zetel namens zzp’ers. Los van de persoonlijke kwaliteiten die Sander inbrengt, borgt het bestuur met de voordracht ook bestuurlijke continuïteit.

Sander motiveert zijn kandidaatstelling met de volgende woorden: “Vanuit de overtuiging dat klantcontact – en daarmee ‘onze’ klantcontact medewerkers – het verschil maken binnen iedere organisatie ben ik bijna twee jaar geleden het avontuur bij en met de KSF aangegaan. En dit avontuur voelt alles behalve af. Er liggen grote uitdagingen (of liever kansen) voor ons als het o.a. gaat om technologische ontwikkelingen, krapte op de arbeidsmarkt en de positionering van klantcontact binnen organisaties. Ik kijk er dan ook naar uit om de komende drie jaar samen met het bureau, de expertgroepen én de rest van het (nieuwe) bestuur te werken aan de relevantie en toegevoegde waarde van de KSF. Ik zie daarin dan ook een prominente rol weggelegd voor de ZZP’ers/Zelfstandigen binnen de branche. Zij weten als geen ander wat er speelt in de klantcontact branche, kunnen leunen op diepgaande kennis en een groot netwerk. Daarom kom ik graag in contact met alle ZZP’ers/Zelfstandigen die klantcontact een warm hart toe dragen om samen te kijken hoe de KSF (nog) relevanter kan worden voor deze groep.”

Over de schrijver

Samen de kwaliteit van klantenservice verbeteren binnen de klantcontactbranche.

Als branchevereniging zijn wij dé expert op het gebied van klantinteractie in Nederland en werken wij continu aan de kwaliteit van klantcontact. Leden kunnen deelnemen aan onze grote congressen en aan tientallen expertsessies per jaar om kennis te halen en te brengen. Je vindt bij ons in de KSF Ledenomgeving benchmarkcijfers en kennis over het verbeteren en optimaliseren van klantcontact. Relevante kennis en cases van de KSF en van onze leden. In politiek Den Haag en bij onze stakeholders maken we ons hard voor de positie van ons vakgebied. En we werken aan kwaliteitsborging door middel van branchecertificaten voor medewerkers en coaches en we beheren het ISO-certificaat 18295 voor contactcenters.
Reactie plaatsen