Samenwerking KSF en Ex:plain voor professionalisering en doorontwikkeling branchecertificering
Samenwerking KSF en eX:plain voor professionalisering en doorontwikkeling branchecertificering
21 februari 2024 
1 min. leestijd

Samenwerking KSF en eX:plain voor professionalisering en doorontwikkeling branchecertificering

Met ingang van dit jaar brengt de Klantenservice Federatie (KSF) het KSF Branchecertificaat volledig onder bij Stichting eX:plain. Daarmee beoogt KSF een verdere impuls te geven aan de professionalisering en doorontwikkeling van de branchecertificering. KSF en Stichting eX:plain tekenden daartoe afgelopen vrijdag een samenwerkingsovereenkomst die de weg vrij moet maken voor een duurzaam branchecertificeringsstelsel voor de klantcontactbranche. 

Als het gaat om het normeren, erkennen en borgen van het vakmanschap in de klantcontactbranche is het KSF Branchecertificaat een belangrijk en waardevol instrument. Het belang en de potentie ervan voor de sector, (toekomstig) klantcontactmedewerkers en organisaties is groot. “Het vraagt tijd, aandacht en expertise om die potentie volledig te benutten. Iets dat we als KSF zelf onvoldoende kunnen leveren, maar waar eX:plain expert in is. KSF doet daarom nu graag een stap naar achteren zodat we met het KSF Branchecertificaat een stap naar voren kunnen zetten”, zegt directeur Roel Masselink van de Klantenservice Federatie die uitkijkt naar de nieuwe fase voor het KSF Branchecertificaat.

Duurzaam certificeringsstelsel

Ook directeur-bestuurder Jobke van den Berg van eX:plain kijkt er samen met haar team naar uit invulling te  geven aan de inrichting van een duurzaam branchecertificeringsstelsel voor de klantcontactbranche. “Voor tal van sectoren ontwikkelen en beheren we verschillende examenlijnen en branchecertificaten. Voor KSF deden we dat al in beperkte mate en dit gaan we nu volledig op ons nemen. Vanuit ons motto ‘ieder z’n vak’ zijn we blij met de mogelijkheid die KSF ons geeft een waardevolle bijdrage te leveren. Onze expertise komt hiermee nog veel sterker tot zijn recht en dát komt het borgen van vakmanschap, ook in de klantcontactsector, alleen maar ten goede.” In samenspraak met KSF stelt eX:plain het komend jaar een plan van aanpak op voor de verdere professionalisering en ontwikkeling van het gewenste duurzame certificeringsstelsel voor de klantcontactbranche.

Toezicht op kwaliteit via de Waarborgcommissie

KSF blijft betrokken bij de inhoudelijke kwaliteit van het branchecertificaat en de examens. Een waarborgcommissie zal toezien op de inhoudelijke kwaliteit van het examenprogramma. De leden hiervan worden aangedragen door KSF. De werving van kandidaten voor deze commissie is inmiddels gestart. Belangstellenden kunnen zich melden bij de directeur van KSF.

De commissie krijgt ook een rol als het gaat om het bewaken van de samenhang tussen de examenprogramma’s die op dit moment bestaat uit het KSF Branchecertificaat A voor de beginnende klantcontactmedewerker, het KSF Branchecertificaat Allround voor de meer ervaren klantcontactmedewerker en het KSF Branchecertificaat B voor de klantcontactmedewerker met een coachende rol heeft. De branchecertificaten A en Allround kunnen voor zowel telefonie als chat worden afgegeven.

Over de schrijver

Samen de kwaliteit van klantenservice verbeteren binnen de klantcontactbranche.

Als branchevereniging zijn wij dé expert op het gebied van klantinteractie in Nederland en werken wij continu aan de kwaliteit van klantcontact. Leden kunnen deelnemen aan onze grote congressen en aan tientallen expertsessies per jaar om kennis te halen en te brengen. Je vindt bij ons in de KSF Ledenomgeving benchmarkcijfers en kennis over het verbeteren en optimaliseren van klantcontact. Relevante kennis en cases van de KSF en van onze leden.In politiek Den Haag en bij onze stakeholders maken we ons hard voor de positie van ons vakgebied. En we werken aan kwaliteitsborging door middel van branchecertificaten voor medewerkers en coaches en we beheren het ISO-certificaat 18295 voor contactcenters.
Reactie plaatsen