WoningNet | Lid Klantenservice Federatie
Klantenservice verbeteren Woningnet

WoningNet

Wij zijn aangesloten bij de KSF, omdat...

we belang hechten aan de kwaliteit van onze dienstverlening die middels de KSF-certificering van onze medewerkers gegarandeerd wordt. We via de KSF op de hoogte blijven van ontwikkelingen en trend in ons vakgebied en ervaringen van en kunnen delen met collega’s in de klantcontact dienstverlening. 

Over ons

Een dak boven je hoofd is een van de eerste levensbehoeften. Daarom is onze ambitie: een passende woning voor iedereen. Wij zijn zelf geen woningcorporatie en verhuren ook geen woningen. Ons vak is woonruimteverdeling. Met onze kennis, technologie en enorme hoeveelheid data doen wij er alles aan om die ambitie werkelijkheid te laten worden. Namens een groot aantal woningcorporaties in Nederland brengen wij zo vraag en aanbod bij elkaar.

Video


Producten / diensten

WoningNet WRB  

WoningNet WRB is een intuïtief systeem voor woningcorporaties om woningen te verdelen. Het systeem ondersteunt intelligente en efficiënte matching a.d.h.v. geavanceerde en complexe spelregels (huisvestigingswetgeving) en AI. Verder ondersteunt het systeem de processen van woningcorporaties en begeleiding van specifieke doelgroepen (statushouders, uitstroom maatschappelijke opvang). 

Woonportaal  

Een regionale website voor woningzoekenden, waarop zij een deel van de klantreis doorlopen in de zoektocht naar een passende woning. Op het Woonportaal kunnen woningzoekenden eenvoudig zoeken en reageren op passend woningaanbod. En kunnen woningzoekenden het volledige proces volgen tot het toewijzen van de woning. Het ondersteunt hiermee bewust en realistisch kiezen; het geeft een reëel beeld van de kansen op een woning. Het Woonportaal maakt als front-end deel uit van WoningNet WRB. 

Business Intelligence  

Business Intelligence (BI) van WoningNet helpt corporaties en gemeenten bij het nemen en onderbouwen van operationele en strategische beslissingen en beleidsvraagstukken. Ook voorziet BI middels standaardrapportages in het aanleveren van verantwoordings- en sturingsinformatie. Eenvoudig en intuïtief in gebruik. Met BI kun je verschillende databronnen ontsluiten. 

Qii  

Qii is een digitale kluis waarmee woningzoekenden inkomensgegevens rechtstreeks kunnen ophalen bij diverse bronnen (UWV, Belastingdienst) via DigiD. Waardoor een woningzoekende altijd veilig de meest actuele informatie deelt met WoningNet en woningcorporaties om op passend woningaanbod te kunnen reageren. Een verhuurmedewerker van een corporatie krijgt alleen de gegevens te zien die nodig zijn voor de woningtoewijzing. Een woningzoekende is met Qii baas over eigen gegevens. 

IRF/Wiskit  

Het Inkomensregistratieformulier (IRF/Wiskit) is een gebruiksvriendelijke webbased rekenmodule waarmee corporaties en particuliere verhuurders eenvoudig het huishoudinkomen van huurders bij woningtoewijzing kunnen berekenen. Het resultaat is een overzichtelijk en printbaar formulier dat het inkomensdossier compleet maakt. Met IRF/Wiskit vereenvoudig je het toewijzingsproces en wordt de wet nauwkeurig uitgevoerd. 

Klantcontactcentrum  

Het klantcontactcentrum (KCC) van WoningNet neemt corporaties werk uit handen, door woningzoekenden voorlichting te geven over woonruimteverdeling, de spelregels per regio en ze te adviseren in hun zoektocht naar een geschikte woning. Daarnaast ontzorgt het corporaties door werk zoals betalingen, mutaties en andere administratieve handelingen uit handen te nemen. De medewerkers van het KCC zijn goed getraind en altijd op de hoogte van de geldende, lokale wet- en regelgeving voor woningzoekenden. Daarnaast is WoningNet lid van de Klantenservicefederatie (KSF). Zij garandeert de kwaliteit van het klantcontact (onder andere klant- en oplossingsgerichtheid. Op regelmatige basis geeft het KCC-klanten inzicht met rapportages in wat er speelt in hun werkgebied. 

VERA  

Volkshuisvesting Enterprise Referentie Architectuur (VERA) zorgt voor een veilige uitwisseling van gegevens tussen je primaire systeem en het WRB-systeem. Deze koppeling ondersteunt de automatische gegevensoverdracht bij bijvoorbeeld het leegmelden of publiceren van een woning en bij het opvoeren van gegevens van een kandidaat. Kort gezegd stimuleert VERA eenduidigheid, uniformiteit en standaardisatie van gegevens in de Woningcorporatiesector. Voor de corporaties betekent een VERA koppeling een tijdwinst van 10-11 minuten per mutatie, betrouwbaardere managementinformatie (minder foutgevoeligheid) 

Voorrangssysteem  

Met het voorrangssysteem en de urgentiewijzer kunnen gemeenten en alle betrokken partijen in één systeem op efficiënte, gebruiksvriendelijke en veilige manier urgentie-aanvragen registreren en beoordelen, de workflow inrichten volgens de AVG-richtlijnen en kunnen woningzoekenden 24/7 een urgentieaanvraag indienen en inzien. Ook is er een koppeling met WoningNet WRB, waardoor beschikkingen automatisch in het systeem worden verwerkt. 

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0294 299 100

E-mail: zakelijkcontact@woningnet.nl
Adres: Van Houten Industriepark 25
1381 MZ Weesp  

Klantcontactcentrum WoningNet

Klantenservice Woningnet