WFC bereidt zich voor op WAB en vernieuwde cao op korte termijn
WFC bereidt zich voor op WAB en vernieuwde cao op korte termijn
29 augustus 2019 
3 min. leestijd

WFC bereidt zich voor op WAB en vernieuwde cao op korte termijn

De Werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenters (WFC) informeert je over 2 belangrijke ontwikkelingen die invloed zullen hebben op opdrachtgevers van facilitaire contactcenters, op de leden van de WFC en uiteraard ook op de samenwerking tussen de partijen.

De WFC is een zelfstandige vereniging, dochter van de KSF en heeft als doel de collectieve belangen van facilitaire contactcenters te behartigen. De WFC onderhandelt momenteel over een vernieuwde cao.

De snelle
veranderingen van de arbeidsmarkt in Nederland en de effecten hiervan, hebben
in de afgelopen periode veel aandacht gehad. Zo hebben we gezien dat de
werkloosheid in ons land is gedaald naar een historische 3,4% en ondanks alle
creativiteit werkgevers er nauwelijks meer in slagen om tijdig hun vacatures te
vervullen. Nederland is in Europa inmiddels de eenzame koploper geworden op het
gebied van flexibele arbeid en de discussie over de balans tussen werken en
leven en de wijze waarop wij daar nog keuzes in kunnen maken wordt steeds
intensiever.

Rode draad
in de effecten van alle veranderingen is dat bedrijven en organisaties steeds meer
genoodzaakt worden om in te spelen op de behoeftes van huidige en toekomstige
werknemers en zich aan te passen aan de veranderende wet- en regelgevingen.

De WFC met daarin de Nederlandse bedrijven in de contactcenter-branche, heeft dagelijks te maken met de effecten van al deze veranderingen. Hierbij informeren wij u  over 2 belangrijke ontwikkelingen die hun invloed zullen hebben op onze opdrachtgevers, op ons maar uiteraard ook op de samenwerking tussen ons en onze opdrachtgevers.

1. Cao:

De bestaande cao voor onze branche loopt per 30 september 2019 af en op dit moment worden de gesprekken over een nieuwe cao gevoerd. De inzet van de WFC is een branche-cao waarin op een verantwoorde wijze zoveel als mogelijk wordt ingespeeld op de hedendaagse behoeftes van onze medewerkers.

2. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB):

Per 1 januari 2020 wordt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Met deze wet beoogt de wetgever de kloof tussen vast en flexibel werk in ons land met een nieuw pakket aan maatregelen te verkleinen. Deze wet is direct per 1 januari 2020 van kracht en kent geen overgangsregeling. Concreet bevat de WAB de volgende wijzigingen:

  • De hoogte van de WW-premie: deze wordt op basis van de aard van het contract (vast of tijdelijk) vastgesteld. Een lage premie voor contracten voor onbepaalde tijd met vaste (uren)omvang en een hoge premie (5% hoger) voor contracten voor bepaalde tijd en voor flex-contracten; naar schatting zal de lage WW-premie rond 2,8% liggen en de hoge premie derhalve rond 7,8% (definitieve premies worden in het najaar vastgesteld);
  • De sectorverloning wordt afgeschaft: uitzendkrachten kunnen niet meer in de vaksector van de inlener worden ingedeeld (met een doorgaans lagere sectorpremie), maar worden vanaf 1 januari 2020 in de uitzendsector verloond (met een hogere sectorpremie tot gevolg);
  • De definitie van payrolling wordt aangescherpt en daarnaast krijgen payroll-medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als de eigen werknemers van de inlener;
  • Oproepkrachten met een nul-uren- of min/max-contact krijgen meer rechten: zij dienen voortaan minimaal 4 dagen van tevoren te worden opgeroepen, hebben bij afzeggen of wijzigen van de oproep binnen de 4-daagstermijn recht op volledige betaling en hebben na een contractperiode van 12 maanden recht op een contract voor het gemiddeld aantal uren dat zij in die periode hebben gewerkt;
  • De transitievergoeding wordt reeds vanaf de eerste dag verschuldigd, in plaats van na 24 maanden zoals nu nog het geval is;
  • De ketenregeling wordt weer teruggebracht naar 3 jaar: vanaf 2020 mogen er dus weer 3 contracten voor bepaalde tijd in 3 jaar worden gegeven aan werknemers, in plaats van 3 contracten in 2 jaar;
  • Het ontslagrecht wordt iets uitgebreid: onder de WAB is ontslag ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogeheten cumulatiegrond.

Samengevat is het gevolg van de WAB dat flexibele arbeid minder flexibel en (vooral) duurder wordt. Hier staat tegenover dat de WAB het voor werkgevers aantrekkelijker zou moeten maken om mensen in vaste dienst te nemen.

Nieuwe kansen

In onze optiek zal invoering
van de WAB veel consequenties hebben in sectoren waarin  wordt gewerkt met bepaalde tijd- en flex-contracten,
echter door de positie en expertise van de leden van de WFC  zijn wij ervan overtuigd dat de WAB ook nieuwe
kansen gaat  bieden.

Het is daarom onze overtuiging
dat een gezamenlijke en constructieve aanpak van opdrachtgevers en onze
bedrijven het beste recept zal vormen om de effecten van de WAB het meest
optimaal op te vangen en om te zetten in nieuwe kansen.

Vanuit de WFC-leden houden wij je op de hoogte met betrekking tot de ontwikkelingen rondom de cao en de gevolgen van de WAB in de samenwerkingen. 

Namens de Werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenters en haar leden: Call-IT International, Cendris Customer Contact, Conduent, Continuum Global Solutions, Custom Connect, IPG Nederland, Sitel, Teleperformance, Vanad Group, Webhelp Nederland

Over de schrijver

Samen de kwaliteit van klantenservice verbeteren binnen de klantcontactbranche.

Als branchevereniging zijn wij dé expert op het gebied van klantinteractie in Nederland en werken wij continu aan de kwaliteit van klantcontact. Leden kunnen deelnemen aan onze grote congressen en aan tientallen expertsessies per jaar om kennis te halen en te brengen. Je vindt bij ons in de KSF Ledenomgeving benchmarkcijfers en kennis over het verbeteren en optimaliseren van klantcontact. Relevante kennis en cases van de KSF en van onze leden. In politiek Den Haag en bij onze stakeholders maken we ons hard voor de positie van ons vakgebied. En we werken aan kwaliteitsborging door middel van branchecertificaten voor medewerkers en coaches en we beheren het ISO-certificaat 18295 voor contactcenters.
Reactie plaatsen