Telemarketing van opt-out naar opt-in

Deel dit bericht:
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

De voorlopige tekst voor de wijziging van de Telecomwet m.b.t. telemarketing is gepubliceerd door de staatssecretaris van EZK. We zetten de belangrijkste punten voor je op een rij:

  • In het voorgestelde opt-in systeem zijn  ongevraagde uitgaande telefonische spraakoproepen met commerciële, ideëele of charitatieve doeleinden gericht op natuurlijke personen (telemarketing) niet langer toegestaan, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.
  • De bewijslast  ligt bij de bedrijven, zij dienen aan te kunnen tonen dat de natuurlijke persoon op de juiste wijze toestemming heeft gegeven.
  • Het voorstel sluit aan bij de AVG. Er dient sprake te zijn van een duidelijke actieve handeling, waarbij het volstrekt helder en ondubbelzinnig is dat er toestemming wordt verleend. Een voor-aangevinkt vakje is niet toegestaan. De natuurlijke persoon heeft het recht om de toestemming weer in te trekken en dat dient net zo gemakkelijk te zijn als het was om toestemming te geven.
  • Zelfregulering op de termijn van benaderen van oud-klanten is in ontwikkeling. Wanneer dit onvoldoende werkt, zal dit d.m.v. van een Algemene Maatregel van Bestuur geregeld worden.
  • Om de bedrijven (verzenders) beter te kunnen identificeren wordt voorgesteld te voorkomen dat zij anoniem kunnen blijven voor, tijdens of na het telemarketinggesprek.

De ACM is belast met het toezicht op dit artikel van de telecommunicatiewet. Met de voorgestelde aanpassingen van de telecommunicatiewet vervalt van rechtswege het Besluit Bel-me-niet-register. Hiermee houdt het BMNR en dus de opt-outregeling op te bestaan. De gegevens worden nog bewaard volgens de benodigde termijnen.

De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend. Er zal rekening worden gehouden met het beleid van vaste verandermomenten voor regelgeving en er zal sprake zijn van een overgangsregeling.

Deze regels vinden hun oorsprong in de E-privacy richtlijn die in ontwikkeling is. De internetconsultatie staat open tot 15 augustus 2019.

Deze tekst kan nog gewijzigd worden naar aanleiding van input. Hierbij doen wij een beroep op onze leden om te kijken naar de tekst en met name te reageren op het onderwerp klantrelatie (de termijn van de klantrelatie gaat nu in op het moment van gegevensuitwisseling en niet na afloop van een contract of abonnement, terwijl er inde gesprekken met EZK steeds over het moment vanaf het aflopen van de overeenkomst is gesproken) en het stuk over data en recht van verzet. Uiteraard zullen wij als KSF en samen met andere stakeholders ook reageren.