Telemarketing van opt-out naar opt-in
Telemarketing van opt-out naar opt-in
17 juli 2019 
1 min. leestijd

Telemarketing van opt-out naar opt-in

De voorlopige tekst voor de wijziging van de Telecomwet m.b.t. telemarketing is gepubliceerd door de staatssecretaris van EZK. We zetten de belangrijkste punten voor je op een rij:

 • In het voorgestelde opt-in systeem zijn 
  ongevraagde uitgaande telefonische spraakoproepen met commerciële, ideëele of
  charitatieve doeleinden gericht op natuurlijke personen (telemarketing) niet
  langer toegestaan, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.

 • De bewijslast  ligt bij de bedrijven, zij
  dienen aan te kunnen tonen dat de natuurlijke persoon op de juiste wijze
  toestemming heeft gegeven.

 • Het voorstel sluit aan bij de AVG. Er dient
  sprake te zijn van een duidelijke actieve handeling, waarbij het volstrekt
  helder en ondubbelzinnig is dat er toestemming wordt verleend. Een
  voor-aangevinkt vakje is niet toegestaan. De natuurlijke persoon heeft het
  recht om de toestemming weer in te trekken en dat dient net zo gemakkelijk te
  zijn als het was om toestemming te geven.

 • Zelfregulering op de termijn van benaderen van
  oud-klanten is in ontwikkeling. Wanneer dit onvoldoende werkt, zal dit d.m.v. van
  een Algemene Maatregel van Bestuur geregeld worden.

 • Om de bedrijven (verzenders) beter te kunnen
  identificeren wordt voorgesteld te voorkomen dat zij anoniem kunnen blijven
  voor, tijdens of na het telemarketinggesprek.

De ACM is belast met het toezicht op dit artikel van de
telecommunicatiewet. Met de voorgestelde aanpassingen van de
telecommunicatiewet vervalt van rechtswege het Besluit Bel-me-niet-register.
Hiermee houdt het BMNR en dus de opt-outregeling op te bestaan. De gegevens worden
nog bewaard volgens de benodigde termijnen.

De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend. Er zal
rekening worden gehouden met het beleid van vaste verandermomenten voor
regelgeving en er zal sprake zijn van een overgangsregeling.

Deze regels vinden hun oorsprong in de E-privacy richtlijn die in ontwikkeling is. De internetconsultatie staat open tot 15 augustus 2019.

Deze tekst kan nog gewijzigd worden naar aanleiding van input. Hierbij doen wij een beroep op onze leden om te kijken naar de tekst en met name te reageren op het onderwerp klantrelatie (de termijn van de klantrelatie gaat nu in op het moment van gegevensuitwisseling en niet na afloop van een contract of abonnement, terwijl er inde gesprekken met EZK steeds over het moment vanaf het aflopen van de overeenkomst is gesproken) en het stuk over data en recht van verzet. Uiteraard zullen wij als KSF en samen met andere stakeholders ook reageren.

Over de schrijver

Samen de kwaliteit van klantenservice verbeteren binnen de klantcontactbranche.

Als branchevereniging zijn wij dé expert op het gebied van klantinteractie in Nederland en werken wij continu aan de kwaliteit van klantcontact. Leden kunnen deelnemen aan onze grote congressen en aan tientallen expertsessies per jaar om kennis te halen en te brengen. Je vindt bij ons in de KSF Ledenomgeving benchmarkcijfers en kennis over het verbeteren en optimaliseren van klantcontact. Relevante kennis en cases van de KSF en van onze leden.In politiek Den Haag en bij onze stakeholders maken we ons hard voor de positie van ons vakgebied. En we werken aan kwaliteitsborging door middel van branchecertificaten voor medewerkers en coaches en we beheren het ISO-certificaat 18295 voor contactcenters.
Reactie plaatsen