Het belang van Data Governance

Deel dit bericht:
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin

Tijdens de KSF-expertsessie Data op 4 april komen KSF-leden bij a.s.r. In Utrecht bijeen om meer te leren over Data Governance: de coördinatie en onderlinge samenhang van data. Deelnemers geven aan veel data te hebben en  de stap te zetten van data verzamelen naar BI. Ook zijn er organisaties aanwezig die net gestart zijn met Data Governance en benieuwd zijn naar tips en tricks.

Stefan Elsendoorn, voorzitter van deze expertgroep, opent de sessie en heet de deelnemers welkom. Spreker Mark Leijdekker, Data Kitchen, volgt. Hij neemt de deelnemers mee in het belang van Data Governance en het raamwerk Data Management Body of Knowledge (DMBOK) voor het definiëren van werkzaamheden en hulp bij het standaardiseren van termen en hun betekenis voor Data Management Professionals.

De eerste stappen naar Data Governance
Mark: “Vaak zie je in de praktijk dat IT leidend is in Data Governance en op de stoel zit van de dataverantwoordelijken. Ik vind dat de business leidend moet zijn als het gaat om Data Management en Data Governance, ook als het gaat om wat er ingekocht wordt voor die onderdelen. IT is daarin nu nog steeds leidend, terwijl de business beter kan bepalen wat nodig is in de praktijk.” Hij adviseert de business en IT om op datagebied nauwer samen te werken om meer regie te krijgen vanuit de business op data. De business weet immers wat het nodig heeft en IT weet wat er past in de IT-architectuur. Mark: “de koppeling tussen IT en business is op dit moment belangrijk. Vaak zie je in de praktijk dat de business analist daarvoor als tussenpersoon fungeert.”

In zijn presentatie laat hij het verschil zien tussen Data Governance, eindverantwoordelijk voor data, en Data Management, verantwoordelijke voor de uitvoering van data. Tevens neemt hij de deelnemers mee in verschillende onderdelen van beide.

Wat is data?
Data leg je vast, daar laat je BI op los, zodat je stuurinformatie krijgt. Dat gaat echter niet vanzelf: je moet vooraf goed bepalen wat je eruit wilt halen. Dat doe je door data vast te leggen in databronnen, die vervolgens leveren aan het datawarehouse en daaruit kun je  rapportages halen die je nodig hebt. Mark: “De databronnen zijn belangrijk voor een check op de kwaliteit van data die je gebruikt. Zorg ervoor dat je die goed op orde hebt. Zeker nu de techniek zich snel ontwikkelt en er vanuit de politiek druk wordt gelegd op het verantwoordelijk omgaan met data. Governance is dus heel belangrijk voor o.a. AVG, het in kaart brengen van data en voor het voorkomen van kosten en risico van onjuiste data en onjuist gebruik ervan”.

Mark vertelt dat Data Governance en – Management midden in een verschuiving zitten van oude naar nieuwe manieren. Die verschuiving vraagt veel van de rolverdeling tussen IT en de business, hoe data in te zetten en waarvoor. Ook laat hij in zijn presentatie verschillende soorten data zien: gestructureerde en ongestructureerde data. Samen bepalen die de betekenis van data.

Belang en aanleiding van Data Governance
Waarom Data Governance? Mark noemde eerder al AVG, relevant klantcontact bedrijven en de snelle technologische ontwikkelingen als belang en aanleiding voor Data Governance. Hij laat met resultaten uit het onderzoek van Information Builders onder Amerikaanse bedrijven zien waarom Data Governance en -management zo belangrijk zijn. Slecht databeheer:

  • …kost jaarlijks veel geld, namelijk $3.1 biljoen!
  • …zorgt bij 75% van de bedrijven voor een omzetverlies van 14%.
  • …zorgt ervoor dat 20% van de CIO’s zijn baan verliest. Mark: “hier zie je weer dat IT zich bezighoudt met Data Governance en dat daar fouten worden gemaakt. Data Governance moet meer vanuit de data-specialisten komen.”
  • …is nog actueel bij veel organisaties. Uit het onderzoek blijkt dat slecht 53% zich bezighoudt met Data Governance.

Ook laat Mark in zijn presentatie 3 soorten data-issues zien:

  1. Kwaliteit: is de data actueel en correct?
  2. Beveiliging & privacy: is de data AVG-proof?
  3. Beschikbaarheid: data dienen intern beschikbaar te zijn, wel AVG-proof, dan.

Hoe maak je de waarde van data tastbaarder, vraagt een deelnemer. Mark: “hier helpen businesscases bij. Wat zijn de kosten en baten van data? Weeg die tegen elkaar af.” Ook laat hij in zijn presentatie zien waardoor die issues door veroorzaakt kunnen worden.

Het DAMA-DMBOK framework

Het DMBOK framework (zie bovenstaande afbeelding), ontwikkeld door The Data Management Association International (DAMA) , wordt steeds populairder in Nederland. Het is een bundeling van 10 kennisgebieden die dataverwerking en datagedreven organisaties verzorgen en die invloed hebben op de datakwaliteit en het functioneren van Data Governance. Mark: “door de 10 kennisgebieden af te gaan, kun je heel goed in kaart brengen en meten of je je datamaturaty op orde hebt.”

Ook laat Mark in zijn presentatie een overzicht van andere frameworks voor Data Governance zien en neemt hij ons mee in een roadmap voor Data Governance. Die vind je ook  in de presentatie.

Basis voor Data Governance
Tot slot laat Mark het Generic Context Diagram zien, een houvast voor het starten met Data Governance. Met name de rollen, de activiteiten en de verantwoordelijkheden zijn erg belangrijk om in kaart te brengen als basis voor de 10 kennisgebieden. Indien je dit samen met IT uitwerkt en klantdata daarbij betrekt (afdelingen Klantcontact en Marketing betrekken), kun je grote stappen zetten op het gebied van data.

Download hier de uitgebreide presentatie van Mark Leijdekker van Data Kitchen. In die presentatie vind je veel tips & tricks, modellen en voorbeelden voor het opzetten van  Data Governance.

Volop napraten over data
De sessie wordt afgerond met een borrel, waar deelnemers nog volop in gesprek gaan met elkaar. Aanwezigen geven aan dat het erg nuttig was om stil te staan bij het belang van Data Governance.

 We bedanken alle aanwezigen voor hun actieve bijdrage aan deze sessie, Mark Leijdekker voor het delen van zijn expertise en a.s.r. voor de gastvrijheid!

Wil je ook een keer een KSF-expertsessie Leiderschap bijwonen? Houd dan onze agenda in de gaten.  Of ook een keer een expertsessie hosten of weet je een interessant onderwerp voor een expertgroep? Meld je bij Susan Soleimani, projectmanager KSF, via  susan.soleimani@klantenservicefederatie.nl.