Dat is dus de arbocatalogus

Dat is dus de arbocatalogus

De arbocatalogus zoals in de wet is bedoeld heeft dus een drietal kenmerken in zich:

  1. De Arbocatalogus is opgesteld door de werkgevers(organisatie), de Klantenservice Federatie en de werknemersorganisaties Qlix, CNV en SNTV uit de contactcentersector samen, dus een gezamenlijk product van die partijen. Die partners moeten het dus eens zijn over de inhoud.
  2. Bij het begrip Arbocatalogus wordt dus vooral gedacht aan een bepaalde sector. In dit geval dus de contactcentersector. Het mag ook op andere niveaus gebeuren, bijvoorbeeld per groot bedrijf, maar in onze sector is dat niet zo. Wat de inhoud van de Arbocatalogus betreft: deze richt zich vooral op die maatregelen die doeltreffend en bewezen zijn voor de risico’s die in de Arbocatalogus zijn genoemd.
  3. De Arbocatalogus is een document waarin vertegenwoordigende organisaties van werkgevers en werknemers op sectorniveau vastleggen welke maatregelen getroffen worden om te voldoen aan de doelvoorschriften in de Arbowet. Dit document is met positief resultaat in 2012 getoetst door de Arbeidsinspectie.

Alle contactcenters in Nederland vallen onder de werkingssfeer.

De arbocatalogus is niet vrijblijvend. Net als voorheen moeten bedrijven aan de Arbowet en bijbehorende regelgeving voldoen.