Wetgeving beeldschermwerk

1.2. Wetgeving beeldschermwerk

In de Arbowet staat dat een werkgever het werk zo veel als mogelijk moet organiseren zodat het de veiligheid en gezondheid van medewerkers niet schaadt. Voor beeldschermwerk is de wetgeving gedetailleerd uitgewerkt. Zo staan er regels in het Arbobesluiten in de Arboregeling en zijn er Europese normen.

De belangrijkste regels om te onthouden zijn:

 • Een medewerker moet na elke twee uur beeldschermwerk minimaal 10 minuten ander werk doen of pauze nemen;
 • Een beeldschermwerkplek moet zo veel mogelijk ergonomisch worden ingericht en op de eigen lichaamsafmetingen worden ingesteld. Daarom zijn er specifieke regels voor de stoel, het werkblad, het beeldscherm, de verlichting en eventuele hulpmiddelen;
 • Nieuwe medewerkers en medewerkers met oogklachten krijgen de gelegenheid om oogonderzoek te (laten) doen en kunnen een vergoeding krijgen voor de aanschaf voor hun beeldschermbril.

In deze arbocatalogus krijg je bij 'Normen' steeds de specifieke relevante regelgeving te zien.

De volgende wetgeving c.q. aanbevolen richtlijn is van toepassing op beeldschermwerk:

 • Arbowet: Artikel 3 Arbobeleid
 • Arbowet: Artikel 5 Risico-inventarisatie en -evaluatie
 • Arbowet: Artikel 8 Voorlichting en onderricht
 • Arbowet: Artikel 11 Algemene verplichtingen van de werknemers
 • Arbowet: Artikel 44 Kosten
 • Arbobesluit: Artikel 5.7 Definities
 • Arbobesluit: Artikel 5.8 Toepasselijkheid
 • Arbobesluit: Artikel 5.10 Dagindeling van de arbeid
 • Arbobesluit: Artikel 5.11 Maatregelen m.b.t. ogen
 • Arbobesluit: Artikel 5.12 Voorschriften voor de inrichting van de beeldschermwerkplek
 • Arbobesluit: Artikel 5.15 Thuiswerkers: werkplek
 • Arbobesluit: Artikel 6.1 Temperatuur
 • Arbobesluit: Artikel 6.3 Daglicht en kunstlicht
 • Arbobesluit: Artikel 6.4 Weren van zonlicht
 • Arboregeling: Artikel 5.1 Apparatuur en meubilair
 • Arboregeling: Artikel 5.2. Inrichting van de beeldschermwerkplek
 • Arboregeling: Artikel 5.3. Programmatuur
 • NPR 1813 aanbevolen praktijkrichtlijnen