1.1. Arbocatalogus Contactcenters

1.1. Arbocatalogus Contactcenters

1.1.1. Inleiding

De arbocatalogus Contactcenter geeft een eerste beeld van wat je als direct betrokkene binnen een bedrijf, dus als medewerker, leidinggevende, werkgever of preventiemedewerker kunt doen om aan de zorgplicht te voldoen op het gebied van gezond werken, en specifiek als het gaat om gezonde werkdruk en gezond beeldschermwerk. Iedereen die werkzaam is in onze branche kan hier de relevante wetgeving, de tips en oplossingen vinden om zowel het eigen werk als dat van collega's gezond te houden.

Onder 'Beschrijving' kun je kiezen welke praktijksituatie voor jou herkenbaar is en krijg je advies over welke oplossingen mogelijk zijn. Bij 'Tips' vind je mogelijke oplossingen om op een goede manier met beeldschermwerk of werkdruk aan de slag te gaan. Deze website is opgesteld in nauwe samenwerking met sociale partners. De arbocatalogus is niet vrijblijvend. De arbocatalogus richt zich op alle contactcenter in ons land, ongeacht of zij deel uitmaken van een ander bedrijf of als facilitair contactcenter.

Wij zijn er op gericht om gezonde bedrijven (nog) beter te maken. Dus veel succes met het toepassen van de tips en oplossingen in uw bedrijf. Maak werk van Gezond Werken!

Beeldschermwerk en werkdruk zijn de onderwerpen die in deze arbocatalogus centraal staan. Tevens is separaat aandacht gegeven aan de risico’s Geluid en Werkplek; deze twee onderwerpen komen bij de eerste twee risico’s ook aan de orde, maar zijn in de extra hoofdstukken apart opgenomen.

Per onderwerp vind je algemene informatie en de bijbehorende normen vanuit de wetgeving.