2.2. Thuiswerkplekken

2.2. Thuiswerkplekken

2.2.1. Beschrijving

Binnen de contactcenterbranche wordt thuiswerken, door zowel werkgevers als sociale partners, gestimuleerd daar waar de aard van de werkzaamheden dit mogelijk maakt. Er is alleen nog weinig bekend over de arbeidsomstandigheden van de thuiswerker. Want hoe zit het nu eigenlijk met de faciliteiten die je nodig hebt? En wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor thuiswerk-arbeidsomstandigheden?

De verantwoordelijkheden voor de werkplek, staan beschreven in de oplossing Inrichten thuiswerkplek. De overige verantwoordelijkheden vind je hieronder.

2.2.2. Voor wie?

Voor iedereen die thuis meer dan twee uur per dag achter de computer werkt.

2.2.3. Normen

Als een medewerker thuis meer dan twee uur per dag beeldschermwerk verricht, dan wordt de thuiswerker volgens de wet als beeldschermwerker behandelt.

De werkgever moet er voor zorgen dat de thuiswerker zijn werk veilig en gezond kan uitvoeren. Dit houdt in dat de volgende zaken aan dezelfde eisen als op kantoor moeten voldoen:

 • Beeldschermwerk moet na twee uur af te wisselen zijn met ander werk.
 • De werkplek moet ergonomisch ingericht zijn.
 • Medewerkers mogen ten allen tijde een oogonderzoek laten uitvoeren, maar zeker als zij oogklachten hebben.
 • De werkplek moet voldoende verlichting hebben.
 • ls werkgever moet je de risico's van thuiswerken opnemen in de RI&E.
 • Arboregeling: Artikel 5.1 Apparatuur en meubilair
 • Arboregeling: Artikel 5.2. Inrichting van de beeldschermwerkplek
 • Arboregeling: Artikel 5.3. Programmatuur
 • Arbobesluit: Artikel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken
 • Arbobesluit: Artikel 5.7 Definities
 • Arbobesluit: Artikel 5.8 Toepasselijkheid
 • Arbobesluit: Artikel 5.9 Risico-inventarisatie en –evaluatie
 • Arbobesluit: Artikel 5.10 Dagindeling van de arbeid
 • Arbobesluit: Artikel 5.11 Maatregelen m.b.t. ogen
 • Arbobesluit: Artikel 5.12 Voorschriften voor de inrichting van de beeldschermwerkplek
 • Arbobesluit: Artikel 5.14 Thuiswerkers: toepasselijkheid
 • Arbobesluit: Artikel 5.15 Thuiswerkers: werkplek

2.2.4. Tips

Voor medewerkers:

 • Maak met je leidinggevende afspraken over thuis werken. Wanneer moet je bereikbaar zijn? Zijn alle faciliteiten aanwezig om goed en gezond je werk te kunnen doen? Wat wordt er van je verwacht?
 • Probeer op thuiswerkdagen het dagritme erin te houden. Oftewel: begin op een bepaalde tijd, houd regelmatig pauze. Hoe meer ritme je hebt, hoe beter thuiswerken zal functioneren.
 • Maak een reële planning voor jezelf. Wat wil je op een dag doen en wat is haalbaar?

Voor leidinggevenden:

 • Overleg met de werknemer welke faciliteiten thuis nodig zijn. Heeft de werknemer op de thuiswerkplek voldoende licht om altijd goed te kunnen werken? Heeft de medewerker een goed ingerichte thuiswerkplek?
 • Vraag aan de thuiswerker ook hoe de overige voorzieningen zijn geregeld: zijn de kabels goed weggewerkt, is de apparatuur beveiligd? Is er een rustige werkplek, voldoende afgezonderd van de huiselijke omstandigheden?
 • Geef medewerkers een voorlichting over de risico's verbonden aan thuiswerken en werkhouding.
 • Maak goede afspraken en leg afspraken met de medewerker vast in een thuiswerkovereenkomst. Je kunt daarin de wederzijdse rechten en plichten van de werkgever en werknemer vastleggen. Laat de volgende onderwerpen hierin aan bod komen:o voorlichting  over mogelijke risico's;
  o voorschriften waaraan beeldschermwerk moet voldoen;
  o de inrichting van de werkplek;
  o een verklaring waarin de werknemer aangeeft dat de thuiswerkplek voldoet aan de  arbo-eisen.

2.2.5. Meer weten?

Op de website van het ministerie SZW vind je meer informatie over thuiswerken.

2.2.6. Wat levert het op?

Thuiswerken kan verschillende voordelen hebben, zoals voorkomen van lange reistijden, meer geconcentreerd kunnen werken, een betere afstemming tussen werk en privé en een hogere arbeidsmotivatie.