Klantenservice Federatie

Commissie onderzoek

De commissie onderzoekt feiten, cijfers, trends en ontwikkelingen in de branche. 

Een van de onderzoeken is het Nationaal Benchmark- en Trendonderzoek Klantinteractie, in samenwerking met de Stichting KIRC.


De commissie stelt jaarlijks op hoofdlijnen een onderzoeksagenda vast die leidend is voor het betreffende jaar. Belangrijk uitganspunt is dat onderzoeken betrekking moeten hebben op:

 • Klant
 • Operations
 • Technologie
 • Mensen
 • Branche
 • Maatschappij

Wat?

De onderstaande activiteiten mag je in ieder geval van ons verwachten:

 • Brancherapport Nederland – jaarlijks onderzoeksrapport van KIRC
 • Inzicht vanuit Global Contact Centre Benchmarking Report – jaarlijks NTT
 • Presentatie jaarinzicht klantinteractie tijdens KSF Jaarcongres in november
 • Enquêtes en bijbehorende rapportages – 10 x per jaar KIRC
 • Onderzoekskalender in overleg met de verschillende expertgroepen

Vragen, ideeën, suggesties of wil je zelf een bijdrage leveren?

Neem gerust contact op met de commissie onderzoek via info@klantenservicefederatie.nl. Whitepapers voor in de KSF Ledenomgeving zijn ook welkom. Ze moeten voldoen aan de onderstaande criteria:


Harde criteria

 • statistisch verantwoord
 • geen name-dropping in de tekst
 • bronnencheck (geen enkele fout toegestaan)
 • bronvermelding conform wetenschappelijke standaarden
 • schrijver geïdentificeerd

Zachte criteria

 • voldoende vernieuwend
 • passend in de huidige ontwikkelingen in de branche
 • nationaal vs internationaal
 • klantgerichtheid vs medewerkergerichtheid
 • best practices voor high performance