Klantenservice Federatie

Vacature kascommissie

Vrijwilligersfunctie

In de kascommissie van KSF is nog een openstaande vacature. De kascommissie onderzoekt namens de leden ieder jaar de door de account opgestelde jaarrekening en brengt hierover verslag uit aan de leden op de (voorjaars-)ALV. De commissie kan het bestuur en directie voorzien van adviezen als het gaat om de boekhouding en kijkt ook mee in het proces van opstellen van de begroting (wat zijn de keuzes die het bestuur ten grondslag legt aan de begroting). 


De kascommissie bestaat op dit moment uit Ingrid Polfliet, Marcel Paes en Sebas Meekel. De ALV heeft op 17 november besloten dat de kascommissie idealiter uit 4 personen bestaat. 


We zoeken dus nog een 4e persoon, die in ieder geval tot en met de najaars-ALV van 2024 in de kascommissie zitting wil nemen. De werkzaamheden voor de kascommissie kosten naar inschatting jaarlijks zo'n 10 tot 12 uur.


Maak jij de kascommissie compleet of wil je meer eerst meer informatie? Neem dan contact op met Roel Masselink, directeur (roel.masselink@klantenservicefederatie.nl)


Reageer
Mail naar roel.masselink@klantenservicefederatie.nl