Klantenservice Federatie

Gezocht: leden voor de commissie lidmaatschaps- en contributiemodel

Vrijwilligersfunctie

Op 17 november stelde de ALV op voorstel van het bestuur een commissie in die voorstellen zal ontwikkelen voor eventuele duurzame aanpassing van het huidige lidmaatschaps- en contributiemodel. De voorstellen die de commissie ontwikkelt zullen op de voorjaars-ALV van 2023 worden besproken en mogelijk op de najaars-ALV van 2023 tot besluitvorming kunnen leiden.


De commissie staat onder voorzitterschap van de penningmeester en bestaat voor het overige uit de directeur en tenminste 1 vertegenwoordiger uit elk van de 4 ledencategorieën die KSF kent (inhouse, facilitair, leveranciers en zzp).


Voor deze commissie zijn we op zoek naar één of meerdere leden uit elke ledencategorie. Iets voor jou? Neem dan contact op met Roel Masselink, directeur (roel.masselink@klantenservicefederatie.nl).


We zien je reactie graag uiterlijk 23 december 2022 tegemoet.

Reageer
Mail naar roel.masselink@klantenservicefederatie.nl