Werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenter

Werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenters (WFC) 

Werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenters

De WFC is een zelfstandige vereniging, die is opgericht ten behoeve van de CAO Facilitaire Contactcenters. De WFC werd in 2011 voor dit doel opgericht toen VCN en WGCC fuseerden en opgingen in de Klantenservice Federatie. 

CAO onderhandelingen

De WFC onderhandelt namens de bij WFC aangesloten facilitaire contactcenters met de vakbonden over de CAO Facilitaire Contactcenters en sluit deze nadat de WFC-leden daarmee hebben ingestemd vervolgens af.

Over de CAO Facilitaire Contactcenters

De CAO Facilitaire contactcenters 2022-2023 is op 11 augustus 2023 algemeen verbindend verklaard. Na de publicatie in de Staatscourant van 16 augustus 2023 zijn alle facilitaire contactcenters in Nederland daarmee verplicht de CAO toe te passen. De pensioenafspraken bij de CAO 2022-2023 zijn uitgezonderd van de algemeen verbindend verklaring.

Download hier de Cao Facilitaire contactcenters 2022-2023.

Download CAO 2024

Leden WFC

Lid van WFC zijn Concentrix, Conduent, Continuum, Custom Connect, DIRECT Klantcontact, ETB Support Solutions, Majorel, Sitel, Soleo, TCMS BPO International BV, Teleperformance, Transcom, Vanad Group, WEngage, Yource.


Voorzitter van de WFC is Robin Jansen van Yource.

Het lidmaatschap van WFC staat uitsluitend open voor facilitaire contactcenters die lid zijn van KSF.