Wet- en Regelgeving

De belangrijkste wet- en regelgeving die van toepassing is op klantcontact

De belangrijkste zaken voor klantcontact in de Telecomwet zijn op een rij gezet op de website van de Autoriteit Consument en Markt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming – sinds 25 mei 2018 handhaaft de Autoriteit Persoonsgegevens de AVG. Met deze verordening is de bescherming van persoonsgegevens in heel Europa uniform geregeld. De regeling is uitgebreider en vergt meer inspanning dan de WBP voorheen deed. Lees er meer over op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

E-privacy Verordening – deze verordening is nog een voorstel. Wanneer de definitieve versie er zal zijn, is nog onbekend. Met dit voorstel introduceert de Europese Commissie strengere privacyregels voor elektronische communicatiediensten om het privéleven van mensen beter te beschermen. Tegelijkertijd beoogt de Commissie nieuwe kansen te creëren voor het bedrijfsleven. Lees er meer over op de website van de Eerste Kamer.

Consumentenrecht – de belangrijkste regels voor klantenservice zijn te vinden op de website van ConsuWijzer. Voor het bellen naar 090x-nummers gelden speciale regels. Ook die zijn te vinden bij ConsuWijzer.

Regels voor Koop op afstand zijn te vinden op de website van ConsuWijzer.

Lees alles over het Bel-me-niet Register op de website van het BMNR.