Onderzoek

In de branche wordt in Nederland en daarbuiten onderzoek gedaan naar de stand van zaken en de ontwikkelingen in klantcontact.

Nationaal Benchmark- en Trendonderzoek Klantinteractie (samenwerking KSF/KIRC) – jaarlijks worden de onderzoeksresultaten gepubliceerd in een rapport. De eerste cijfers worden gepresenteerd op het KSF Jaarcongres.

Nationaal Klantcontactonderzoek (samenwerking KSF/KIRC)– voor het eerst uitgevoerd in 2017, onderzoek onder contactcentermanagers in Nederland

Het doel van de stichting Klantinteractie Research Centrum (afgekort KIRC) is het optimaliseren van klantenservice en klantinteractie in Nederland en daarbuiten. Daartoe verricht de stichting zelfstandig onderzoek en verzamelt wereldwijd data over klantenservice. http://www.kirc.nl/

Dimension Data Global Contact Centre Benchmarking – jaarlijks doet Dimension Data wereldwijd benchmarkonderzoek naar de stand van zaken in contactcenters. https://www.dimensiondata.com/Global/Global-Microsites/CCBenchmarking/Pages/Homes.aspx

Customer Insights (RUG) – vertaalt wetenschappelijke inzichten over klanten naar de praktijk. https://www.rug.nl/cic/

SAMR – doet jaarlijks onderzoek onder consumenten naar het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland. De award wordt uitgereikt tijdens het CustomerFirst Gala.