Strategische doelen

De Klantenservice Federatie is een jonge, bruisende vereniging in het snel ontwikkelende vakgebied klantcontact. We richten ons op de customer experience en de vele vormen van klantcontact die er vandaag de dag zijn. Technologie en data zijn er belangrijke onderdelen van. Met bijna 200 leden en meer dat 150.000 mensen die dagelijks werkzaam zijn in het vak, hebben we een serieuze verantwoordelijkheid.

Wat doen we?

  • Belangenbehartiging in politiek Den Haag: we maken ons hard voor de positie van ons vakgebied en dragen bij aan de collectieve ontwikkeling van de sector.
  • Kennis delen: leden kunnen zo’n 30 expertsessies per jaar, een prachtig jaarcongres, een HR-congres en vele andere bijeenkomsten bezoeken.
  • Onderzoek in de sector: we brengen benchmarkcijfers uit.

Voor de lange termijn heeft de KSF drie strategische doelen:

1. De KSF is opinieleider in klantinteractie, voorspelt en duidt ontwikkelingen. De KSF is hét aanspreekpunt voor bedrijven en media met vragen over klantinteractie, we duiden nieuws en ontwikkelingen en brengen zelf nieuws. Dat kan op basis van onderzoek, inhoudelijk nieuws uit eigen events en door in te spelen op actualiteiten.

2. De KSF begeleidt de sector in de digitale transformatie. We bieden onze leden inzicht en ondersteuning in de digitale transformatie die nu overal gaande is. We delen kennis en ervaringen, brengen leden met elkaar in contact en publiceren onderzoeksresultaten over de stand van zaken. Daarmee faciliteren we visievorming op het gebied van innovatie.

3. De KSF helpt de sector verder op het gebied van menselijk kapitaal. Welke skills hebben medewerkers, teamleiders, managers en stafmedewerkers nodig in de toekomst? En welke vormen van leiderschap, cultuur, empowerment en organiseren zijn er nodig om mensen te werven en te behouden?

Ook daarin ondersteunen wij leden door kennis en ervaringen te delen en ontwikkelingen te duiden, voor nu en in de toekomst. Bovendien werken we aan een goed imago, om de branche en de medewerkers de erkenning te geven die ze verdienen.