Strategic panels

Vanuit de behoefte van de brancheorganisatie om een heldere strategie voor het vakgebied uit te zetten zijn er Strategic panels opgericht. Hierin hebben eindverantwoordelijken zitting genomen, directeuren klant, CCO’s, van de leden van KSF. Deze panels zijn geografisch georganiseerd om de reistijd te beperken. Thema’s die reeds behandeld zijn: aankomende wetgeving die klantcontact beïnvloedt, visie van de innovation board en implicaties voor hoe we klantinteractie in de toekomst gaan organiseren. In de komende jaren vervullen deze panels een belangrijke rol voor de strategie van de sector en de belangenbehartiging. Deelname is op uitnodiging, interesse kan gemeld worden bij de KSF.