Lidmaatschap

De vereniging blijft groeien! Leden hebben verschillende redenen om zich bij ons aan te sluiten.

Ze vinden het belangrijk om vertegenwoordigd te zijn in politiek Den Haag. Zodra er relevante onderwerpen op de agenda komen, zorgen wij als Klantenservice Federatie voor belangenbehartiging, samen met de leden. De directeur van de KSF is als bestuurslid betrokken bij de Stichting reclamecode en het Bel-me-niet-register.

Ze willen graag samen met andere leden werken aan de positie van het vakgebied, het imago en indirect aan de arbeidsmarkt. Daarbij gaat het om het aantrekken en behouden van goede medewerkers. Ook werken we gezamenlijk aan thema’s als MVO.

En verreweg de meeste leden zijn bij ons aangesloten vanwege de kennisdeling en het netwerk. Het levert veel op om te sparren met vakgenoten in dezelfde of een andere bedrijfstak. Dat biedt inspiratie èn concrete voorbeelden om zelf mee aan de slag te gaan.

Als lid van de vereniging

 • Hebben jij en je collega’s (o.a. teamleiders, mensen van ict, marketing en HR) toegang tot de bijeenkomsten van de expertgroepen
 • Heb je als eerste contactpersoon toegang tot het KSF Jaarcongres en kunnen je collega’s tegen gereduceerd tarief deelnemen
 • Kun je kosteloos deelnemen aan (online) evenementen die de KSF organiseert, met uitzondering van het KSF Jaarcongres. Voor evenementen van andere organiserende partijen bedingt de vereniging regelmatig kortingen voor haar leden.
 • Worden je belangen behartigd in Den Haag
 • Kun je deelnemen aan gezamenlijke subsidieaanvragen
 • Blijf je op de hoogte van innovaties en inspirerende voorbeelden van vakgenoten
 • Help je ons het vakgebied verder te ontwikkelen en de kwaliteit ervan te borgen

(English version – pdf)

Leden van de KSF houden zich aan onze servicebeloften:

 • Wij gaan respectvol en zorgzaam om met klanten of burgers, in het contact, wij bieden hen gemak in service en zorgen voor goede bereikbaarheid van de organisatie
 • Wij nemen feedback die via klantenservice de organisatie inkomt serieus en zorgen voor verbetering
 • Wij gaan respectvol om met klantgegevens die ons door de klant zijn toevertrouwd en controleren onze processen hier regelmatig op
 • Wij gaan respectvol om met onze medewerkers, zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden, goede arbeidsomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Wij nemen verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in het geval van uitbesteden van diensten, leveranciers nemen alleen een opdrachten aan als zij zich aan de beloften kunnen houden
 • Wij zorgen ervoor dat techniek klantvriendelijk en medewerkervriendelijk wordt ingezet voor hun gemak
 • Wij zorgen er met onze organisatie voor dat wij bijdragen aan een goede beeldvorming over de sector

Bekijk hier de contributiecategorieën en de voorwaarden: contributiecategorieen 2021. (pdf)

Nog niet zeker? Bekijk hier het proeflidmaatschap.