Commissie ontwikkeling & certificering

De commissie Ontwikkeling & Certificering ontwikkelt branchecertificaten voor medewerkers klantcontact, op seniorniveau en voor examinatoren van de praktijktoetsen voor deze certificaten. U vindt de informatie over de commissie en de certificering op de speciale website ksfbranchecertificaat.nl.

Carolien de Oliveira Marreiros

Ocaro, voorzitter commissie

Liesbeth van Leeuwen

eelloo

Janneke Verbruggen

NTT

Lisette van Schijndel

Essent

Joëlle Brosky

Tele'Train

Volker Holländer

Philipse Business School

Jan van der Weijden

Stichting ITO

Geeske te Gussinklo

Klantenservice Federatie

Gretha de Groot (secretaris)

Klantenservice Federatie

Vacature

voor inhouse of facilitair contactcenter