Commissie ontwikkeling & certificering

De commissie Ontwikkeling & Certificering ontwikkelt branchecertificaten voor medewerkers klantcontact, op seniorniveau en voor examinatoren van de praktijktoetsen voor deze certificaten. U vindt de informatie over de commissie en de certificering op de speciale website ksfbranchecertificaat.nl.

Carolien de Oliveira Marreiros

Ocaro, voorzitter commissie

Liesbeth van Leeuwen

eelloo

Janneke Verbruggen

NTT

Joëlle Brosky

Tele'Train

Volker Holländer

Philipse Business School

Jan van der Weijden

Stichting ITO

Gretha de Groot

Klantenservice Federatie

Geeske te Gussinklo

Klantenservice Federatie

Judith van Paridon

Telegraaf Media Groep