Kascommissie

Ingrid Polfliet en Marcel Paes zijn de leden van de kascommissie. Namens de leden controleren zij de jaarrekening en de boeken en geven ze hun mening over de begroting. Waar nodig adviseren ze het bestuur.

Ingrid Polfliet

Voortschrijdend Inzicht

Marcel Paes

Webhelp