Vereniging

Dankzij de inzet van vele leden is de vereniging in staat meer dan 30 events per jaar te organiseren, het KSF branchecertificaat te introduceren en het convenant voor kwaliteit van klantenservice verder uit te bouwen.

Het verenigingsbestuur is samengesteld uit leden van de KSF en wordt ondersteund door het bureau. Geeske te Gussinklo is directeur. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV wordt twee maal per jaar georganiseerd. Op deze manier hebben leden invloed op het beleid van de vereniging.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Maandelijks wordt er vergaderd en daarnaast vervullen de bestuursleden taken die met hun directe bestuursportefeuille te maken hebben. Het bureau bestaat uit vier medewerkers en is gevestigd in Zeist. Bijna alle bijeenkomsten van de vereniging worden georganiseerd bij leden in huis en zijn gratis toegankelijk voor leden.

De statuten van de KSF kunt u hier bekijken.
Voor meer informatie over bestuur en bureau kijkt u hier.