Branchevereniging voor klantcontact

De Klantenservice Federatie is een bruisende vereniging in een snel ontwikkelend vakgebied. Op het gebied van dienstverlening en communicatie met klanten zijn er voortdurend veranderende behoeften van klanten, technologische ontwikkelingen en  veranderingen in wet- en regelgeving. De positie van klantcontact in organisaties wordt mede daardoor elke dag belangrijker.

De KSF behartigt de belangen van de leden en deelt kennis om samen verder te bouwen aan de ontwikkeling van het brede vakgebied. Lees meer over ons doel.

Bestuur en bureau
Het verenigingsbestuur is samengesteld uit leden van de KSF en wordt ondersteund door het bureau. Geeske te Gussinklo is directeur. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV wordt twee maal per jaar georganiseerd. Op deze manier hebben leden invloed op het beleid van de vereniging.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Maandelijks wordt er vergaderd en daarnaast vervullen de bestuursleden taken die met hun directe bestuursportefeuille te maken hebben. Het bureau bestaat uit vier medewerkers en is gevestigd in Zeist. Bijna alle bijeenkomsten van de vereniging worden georganiseerd bij leden in huis en zijn gratis toegankelijk voor leden.

De statuten van de KSF kunt u hier bekijken.
Voor meer informatie over bestuur en bureau kijkt u hier.