Vereniging

Dankzij de inzet van vele leden is de vereniging in staat meer dan 30 events per jaar te organiseren, het KSF branchecertificaat te introduceren en het convenant voor kwaliteit van klantenservice verder uit te bouwen.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat is samengesteld uit leden, ondersteund door het bureau onder leiding van Geeske te Gussinklo. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV wordt twee maal per jaar georganiseerd. Op deze manier hebben leden invloed op het beleid van de vereniging.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, leden van de KSF. Maandelijks wordt er vergaderd en daarnaast vervullen de bestuursleden taken die met hun directe bestuursportefeuille te maken hebben. Het bureau bestaat uit drie medewerkers en is gevestigd in Zeist. Bijna alle bijeenkomsten van de vereniging worden georganiseerd bij leden in huis.

De statuten van de KSF kunt u hier bekijken.
Voor meer informatie over bestuur en bureau kijkt u hier.