CNV | Lid Klantenservice Federatie
CNV Klantcontact

CNV

We de belangen van Contact Center medewerkers behartigen.

Wij zijn verschilmakers. Een echte beweging. We maken ons hard voor sterke werknemersrechten. Voor fatsoenlijk werk en een goed loon. Voor allemaal. Dat regelen we niet alleen aan de cao-tafel, ook in politiek Den Haag. En dat doen we met, voor en door werkend Nederland. Als lid, vrijwilliger of kaderlid. Want samen maken we een sterke vuist. Nu en in de toekomst. Samen voor een socialer Nederland. Het CNV is geworteld in het christelijk sociaal gedachtegoed.

 • CAO
 • Corona
 • Je contract
 • Jouw loopbaan
 • medezeggenschap
 • Ontslag
 • Open over de overgang
 • Pensioen en AOW
 • Reorganisatie en fusie
 • Salaris
 • Staken
 • Veilig en gezond werken
 • Verlof
 • Werktijden
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Klantenservice CNV

cnv klantenservice verbeteren