Kamervragen over Bel-me-niet Register

08/03/2017

Update 20 maart 2017:

Minister Kamp heeft de Kamervragen beantwoord. De strekking van zijn antwoorden is dat de regels m.b.t. het BMNR en het Recht van Verzet voldoen en er geen aanleiding is om ze aan te passen. Er wordt wel bekeken welke invloed de Europese verordening bescherming persoonsgegevens heeft op de bestaande regels. Daarover zal EZ in overleg gaan met brancheorganisaties, Consumentenbond en ACM. Dat is in lijn met de input die de KSF heeft gegeven.

Lees de antwoorden op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/03/17/beantwoording-kamervragen-over-het-bel-me-niet-register

------------------------------------------

De Consumentenbond heeft onderzoek gedaan onder panelleden naar de ervaringen met telemarketing. Een groot deel van de respondenten geeft aan ongewenst gebeld te zijn door bedrijven waarvan ze klant zijn geweest. De Consumentenbond stelt voor het Bel-me-niet Register uit te breiden zodat ook ex-klanten niet meer gebeld mogen worden.

Naar aanleiding van het onderzoek zijn er Kamervragen gesteld over het voorstel. De KSF onderzoekt wat de consequenties kunnen zijn en zal de leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Lees meer over het gebruik van het Bel-me-niet Register.

Lees de Kamervragen van Kamerlid Verhoeven.

Lees de Kamervragen van Kamerleden Jacobi en Vos.