Bruisende branchevereniging, zomereditie 2017

28/07/2017

Beste lezers,
 
Hier is de zomereditie van de ‘bruisend’! En het blijft maar bruisen bij de KSF. Deze maand ontvingen we het eerste strategic panel van de sector. Een groep mensen vanuit de grotere contactcenters die zich gaat inzetten om de sector proactief door de komende 10 jaar heen te leiden, samen met de KSF. Ook deze groep kijkt uit naar de trendanalyse van de innovation board, die ook vol op stoom is en haar visie op klantcontact 2027 in het najaar geeft. Met het hier en nu voor ogen en het toekomstplaatje in zicht, kunnen we een aantal mooie richtingen en structurele activiteiten opzetten en ook (wellicht ethische) discussies met elkaar voeren. Maar, we zijn net begonnen, dus wel stap voor stap.
 
Expertgroepen aan het vloggen
Deze maand zijn de voorzitters van de expertgroepen bij ons op kantoor in Zeist bijeen geweest. Drie nieuwe voorzitters (Eric Hartmans, Erik Hoeboer, Stefan Elsendoorn) en de al langer zittenden deelden hun ambities om zo ook elkaar te kunnen versterken. Heel erg leuk is dat we met elkaar een workshop mobiel vloggen hebben gehad: met je telefoon, een microfoon en een statief korte filmpjes opnemen. Een aankondiging van een sessie, een interview met een spreker of korte take-aways van een event. Intussen leerde ik op het online video-event dat 75% van de kijkers van een video dat zonder geluid doet, dus met ondertiteling moeten we nog aan de slag.
 
Nieuwe leden 2017
In 2017 mogen we ons weer gelukkig prijzen met al 19 prachtige, nieuwe leden. Ik merk dat het nieuwe KSF-verhaal met de verbreding richting digitalisering (data en technologie) erg goed ontvangen wordt en een bredere doelgroep aanspreekt. Van harte welkom aan de nieuwe leden die zijn aangesloten sinds de vorige 'bruisend': BT, Pure Energie, ATAG, Snelstart, Jorinpact, SuperOffice.

Dank aan trouwe leden
Zoals in iedere editie bedanken we trouwe leden. Deze keer de leden die in 2012 zijn aangesloten: Credit Agricole Consumer Finance, elloo, Essent, Greenchoice, Meeùs, Nederlandse Loterij, Oxxio, Plantronics en ViPcom. Hartelijk dank voor jullie bijdragen in de afgelopen vijf jaar.
 
Convenantgroep over mogelijke zelfregulering
In juni is de groep convenantondertekenaars weer bijeen geweest. Dit maal om de nieuwe wetgeving op het gebied van privacy te bespreken en te kijken naar zelfregulering op de nieuwe kanalen als chat en whatsapp. Want hoe zit het met klantverificatie op whatsapp en chat? Hoe vaak moet je dat doen? De conclusie is dat de huidige wetgeving afdoende is en er geen nieuwe zelfregulering nodig is. Wel is het fijn als relevante regels nog even op een rij worden gezet voor de nieuwe kanalen. Vanuit de KSF gaan we dit op korte termijn doen en aan de leden beschikbaar stellen.

Technologie in contactcenters
Een brainstorm met een ledengroep over het thema technologie leverde op dat er een duidelijke behoefte is aan meer kennis en skills op dit vlak. De groep contactcentermanagers wil eigenlijk nog beter weten wat er op ICT-vlak allemaal mogelijk is, wat hun huidige technologie nog meer kan en welke oplossingen je in de toekomst zou moeten willen hebben. We waren het erover eens dat je als contactcentermanager vrij veel van ICT moet willen weten op dit moment. Het is niet meer voldoende om te zeggen: ik ben niet zo technisch. We zullen die kennis moeten opdoen en KSF gaat daarin faciliteren. Met Serge Poppes in het KSF-bestuur, met de nieuwe portefeuille technologie en innovatie is dat ook geborgd. Een reeks sessies over technologie start al in september.
 
Voor nu wens ik jullie een prachtige zomer, geniet van vrienden en familie. Ik kijk ernaar uit jullie in september weer te zien bij bijeenkomsten van de KSF of in de branche.
 
Hartelijke groet,
Geeske te Gussinklo