Algemeen

Voorzitter

Susan Soleimani

De Klantenservice Federatie stimuleert de ontwikkeling van het vakgebied klantcontact en deelt kennis binnen en buiten de vereniging. De negen expertgroepen vervullen hierin een heel belangrijke rol. Zij organiseren rondom hun deelgebied bijeenkomsten om met experts van gedachten te wisselen, best practices met elkaar te delen en ook ambities uit te spreken en plannen te maken.

Zo’n drie keer per jaar zijn de verschillende expertgroepen bij elkaar. Vaak wordt er gestart met een ‘kijkje in de keuken’ van de spreker of gastheer, waarna gediscussieerd wordt over het betreffende onderwerp. In ieder geval gaan deelnemers en niet zelden gaat ook de spreker met goede suggesties naar huis. Op het KSF Jaarcongres worden de belangrijkste inzichten gedeeld met een bredere doelgroep. De inzichten worden ook meegenomen in de activiteiten van de vereniging en eventuele noodzakelijke belangenbehartiging.

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden van de KSF. Via de evenementen in de agenda kunt u zich aanmelden. Introducees of gasten zijn welkom om een keer een sessie bij te wonen. U kunt daarvoor contact opnemen met het bureau: 070 7620764 of info@klantenservicefederatie.nl.

Wilt u als gastheer of spreker optreden, neemt u dan ook contact op met het bureau. Wij moedigen het van harte aan!