Sectorplan voor contactcenters

Subsidie van € 900.000 voor onderwijs en werk gericht op klantenservice

2 oktober 2014 - Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor twee jaar € 900.000 ter beschikking aan de Klantenservice Federatie (KSF) in het kader van het sectorplan. De brancheorganisatie voor bedrijven die dagelijks te maken hebben met klantcontact gaat de subsidie gebruiken om medewerkers op middelbaar en hoger onderwijsniveau op te leiden. Ook zal de KSF een deel van het geld besteden aan het interesseren van jongeren voor een baan binnen het werkveld klantenservice. De subsidie is aangevraagd samen met het OOCC, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor contactcenters.

“Waar veel mensen niet bij stilstaan, is dat er dagelijks ongeveer 2 miljoen keer contact is via e-mail, telefoon, social media of chat tussen consumenten en de klantenservice van bedrijven,” zegt Geeske te Gussinklo directeur van de KSF. “Het toont aan dat klantenservice als werkveld steeds groter en afwisselender wordt en de vraag naar arbeidsplaatsen en scholing die hiermee te maken heeft toeneemt. We zijn daarom ontzettend blij met de steun die we van Minister Asscher krijgen, omdat deze ons in staat stelt om scholing en arbeidsmarktcommunicatie verder te ontwikkelen.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subsidieaanvraag voor ontwikkeling en werkgelegenheid in klantcontact

19 mei 2014 - De Klantenservice Federatie heeft samen met Stichting OOCC en de vakbonden FNV Bondgenoten en Qlix subsidie aangevraagd voor de ontwikkeling van medewerkers en werkgelegenheid in de sector. Op 30 april is de subsidieaanvraag ingediend bij het Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Geeske te Gussinklo, directeur van de KSF: “We hebben een zeer diverse achterban, omdat klantcontact overal aanwezig is; bij profit-  en non-profitorganisaties en over alle branches heen. Des te mooier dat we gezamenlijk stappen nemen ten gunste van de mensen die voor ons werken en de ontwikkeling van het vak. Dat er in deze tijd zo veel geld in ontwikkeling van medewerkers wordt geïnvesteerd, geeft mij veel vertrouwen voor de toekomst van dit vakgebied.”

Ontwikkeling medewerkers

Het kabinet heeft voor de sectorplannen in de periode 2014-2015 € 600 miljoen vrijgemaakt. Het doel van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen is het tijdelijk ondersteunen van maatregelen die een bijdrage leveren aan een beter functionerende arbeidsmarkt, het bieden van werkzekerheid en  het voorkomen van werkloosheid. “De basis van het sectorplan is een arbeidsmarktknelpuntenanalyse, deze hebben we gemaakt voor de contactcentersector,” vertelt Gerda Roelofsen van Stichting OOCC, “die knelpunten willen we oplossen door het bevorderen van instroom en ontwikkeling van nieuwe en zittende medewerkers.”

Scholing

In het sectorplan stimuleren we instroom van kwetsbare doelgroepen, zoals mensen die langer dan zes maanden werkloos zijn en 55-plussers, scholing van medewerkers en loopbaanbegeleiding.  Ook het nieuwe branchecertificaat van de KSF is hierin op genomen. Met het branchecertificaat garandeert de KSF het basisniveau van medewerkers die direct klantcontact hebben op onder andere klantvriendelijkheid, deskundigheid en oplossingsgerichtheid.

De organisaties die meedoen aan de subsidieaanvraag zetten met name in op scholing. Daarmee wordt de werkzekerheid voor werknemers vergroot en werken we aan de kwaliteit van medewerkers.

De looptijd van het project is van 1 mei 2014 tot en met 30 april 2016. Toekenning van de subsidie wordt verwacht rond 1 september 2014.

Categorie: