Overige wet- en regelgeving

Veel wet- en regelgeving is van toepassing op de uitvoering van klantcontact, zoals:

Algemene Verordening Gegevensbescherming (webiste Autoriteit Persoonsgegevens)

Ziektewet (website UWV)

Telecommunicatie (website ACM)

Consumentenrechten (website ACM)

Wet Bescherming persoonsgegevens (website CBP)

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Participatiewet 2015) (website Rijksoverheid) + Toelichting VNO NCW 

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Participatiewet 2015) (website UWV)

 

Zelfregulering

Richtlijn met betrekking tot kwaliteitsmonitoring in contactcenters (opgesteld door KSF, herziene versie 2015)

Code Social Media (2014, Stichting Reclame Code)

Code Telemarketing (2012, Stichting Reclame Code)

Convenant Kwaliteit van Klantenservice (2011, KSF)

NEN 8878 Telefonische bereikbaarheid (verkorte versie, 2011, NEN) Uitgebreidere informatie op NEN.nl

 

Overige regelingen

Subsidiemogelijkheden opleiding en ontwikkeling (OOCC)