0900-nummers

Hier vindt u informatie over wet- en regelgeving omtrent 0900-nummers en wachttijden. De KSF en haar rechtsvoorgangers VCN en WGCC hebben zich in de loop der jaren ingespannen om wetgeving voor betaalde telefoonnummers te beperken.

Op 13 juni 2014 zijn de nieuwe regels voor consumentenrecht van kracht geworden. Een van de nieuwe regels is dat een consument na het telefonisch afsluiten van een contract voor het leveren van diensten, bijvoorbeeld energie en telecom, schriftelijk akkoord moet geven; een voicelog volstaat niet meer.

KSF staat achter het goed informeren van consumenten en het bieden van optimale service. We volgen met onze leden de uitwerking van deze wet en bewaken of deze geen irritatie opwekt. Hiervoor komen we dan graag weer met suggesties.

Bekijk voor meer informatie de website van Consuwijzer.

 

ACM heeft in april 2014 informatie gegeven over de regels waarop zij toezicht houden:

De regels voor 090x-nummers die in gebruik zijn voor klantenservice wijzigen op 13 juni 2014, in het kader van de wijzigingen in het consumentenrecht. Vanaf dat moment gelden maximumtarieven. Deze regels zijn opgenomen in artikel 3.2g van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikers en zijn onderdeel van een groter Europees pakket aan consumentenregels dat ook op 13 juni in werking treedt. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Hieronder treft u een korte uitleg aan van de nieuwe regels, opgesteld door ACM.

Tarief per minuut vervalt

U mag geen informatietarief (kosten voor de dienst) per minuut meer rekenen. Het verkeerstarief, de kosten voor het bellen, mag u nog wel in rekening brengen.

Tarief per gesprek maximaal 1 euro

Als u voor uw klantenservice een tarief per gesprek rekent, dan mag het informatietarief per gesprek niet meer dan 1 euro bedragen. Ook hierbij mag u nog wel een verkeerstarief in rekening brengen.

Uitbreiding regels: bredere doelgroep

Voorheen waren de regels voor klantenservicetarieven alleen van toepassing voor klanten die een overeenkomst tot het geregeld afleveren van zaken met een bedrijf hadden gesloten. De nieuwe regels gaan ook gelden voor klanten die een eenmalige aankoop hebben gedaan en naar aanleiding van die aankoop een klantenservice bellen. Het kan dus zijn dat uw situatie verandert. 

Heeft u vragen over de nieuwe regels voor verkoop aan consumenten en voor klantenservice, kijkt u dan op www.acm.nl.

 

Relevante brieven en artikelen, direct online te openen.
 
Artikelen en brieven:

Nieuwsbrief van de KSF (23 mei 2013) over de mogelijke implicaties van de nieuwe regeling 090x-nummers

Nieuwsbrief van de KSF (2 mei 2013) over de verlenging van de overgangstermijn voor de nieuwe regeling 090x-nummers

Brief van Verhagen aan de Tweede Kamer over frequentiebeleid en tarifering 0900-nummers 25 oktober 2012
Vervolg op zijn brieven van 21 nov 2011 en  25 januari 2012

Notitie van o.a. KSF aan ministerie van EL&I over 0900-nummers en wachttijden(pdf) 13 maart 2012

Categorie: