Commissie KSF Jaarcongres

Frank Dohmen, Sitel - voorzitter

Elk jaar komen enkele honderden vakgenoten samen tijdens het KSF Jaarcongres om inspiratie op te doen uit echte verhalen van collega's uit het vak. Om dit jaarlijkse evenement op het gebied van kennis, inhoud en inspiratie op hoog niveau te houden, spant deze commissie zich tot het uiterste in. Samen met de commissie zorg ik graag voor een geslaagde en inspirerende dag.

 

Lindsay Egberink, Drukwerkdeal.nl

Om je als klantenservice te kunnen onderscheiden is een vooruitziende blik nodig. Als organisatie zijn wij continu aan het zoeken naar hoe wij het verschil kunnen maken. De opkomst van nieuwe middelen is enorm en kan bijdragen aan optimale dienstverlening. Via deze commissie deel en vergaar ik kennis. Zo gaan we samen op zoek naar een nieuwe standaard in klantenservice. Daarom geef ik in deze commissie graag input vanuit onze eigen organisatie.

 

Rijk van Ooijen, DDM Consulting

De Klantenservice Federatie heeft kennisdeling als één van haar kerntaken. Daarin vervult het KSF Jaarcongres een cruciale rol. Het is daarom belangrijk dat het Jaarcongres telkens weer een visionair en vernieuwend programma heeft. Ik denk graag mee om dat elk jaar weer voor elkaar te krijgen.

 

Rene Bockmeulen, PVH Corp.

Actief zijn in de klantcontactbranche buiten je eigen organisatie is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van servicebeleving voor onze klanten. De toekomst vraagt om verandering en door mijn visie en kennis te delen in deze commissie draag ik graag mijn steentje hieraan bij. Het contactcenter zoals we dat nu kennen zal mede door de ontwikkeling van automatisering, robotisering en de inzet van Artificial Intelligence niet meer hetzelfde zijn. Door een beeld te geven van het veranderende contactcenterlandschap geloof ik dat we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat de toekomst niet als risico wordt gezien, maar juist als kans om nog betere service te verlenen aan onze klanten. Choose your future experience now!

 

Pia de Wijer, Hofstad Search

Het KSF Jaarcongres is, ieder jaar opnieuw, een van de hoogtepunten in de klantcontactbranche. Ik wil hier graag vanuit mijn passie voor de branche en voor de trends & ontwikkelingen een inhoudelijke en waardevolle bijdrage aan leveren. En ” last but not least” heb ik oog voor detail, en dat is cruciaal voor een goed en succesvol congres.

 

Michel de Vos, Content Guru

In klantcontact ben je nooit uitgeleerd. Ik wil daarom graag bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied en klantcontact naar een hoger niveau brengen door een actieve deelname aan de commissie van het KSF Jaarcongres. Op het gebied van marketing en delen van interessante content kunnen we nog veel doen en bereiken.

 

Susan Soleimani, Klantenservice Federatie

Kennisdeling is erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van ons vakgebied. Naast mooie expertsessies die we het hele jaar door organiseren geeft het KSF Jaarcongres een jaarlijkse update van alle ontwikkelingen op het gebied van mens en techniek in klantcontact. Het is ieder jaar weer een hoogtepunt, waar ik samen met leden van deze commissie met veel plezier naar toewerk.

 

Geeske te Gussinklo, Klantenservice Federatie

Het KSF jaarcongres is toch wel het inhoudelijke hoogtepunt van ons verenigingsjaar. Ieder jaar is het een uitdaging om voldoende toekomstgericht te zijn en ook voorbeelden te geven waar de bezoekers de volgende dag al mee aan de slag kunnen. Daarbij willen we ook graag dat het als een dagje uit wordt ervaren en dat de mensen die niet altijd tijd hebben voor onze andere events elkaar kunnen ontmoeten. Ik prijs mij dan ook gelukkig met zo’n mooie commissie vol met ideeën en een eigen netwerk voor sprekers en locaties. Ik kijk erg uit naar het volgende KFS Jaarcongres op 16 november 2017!